Roses estudia construir un aparcament soterrat davant la platja amb 219 places

El consistori preveu la creació de 545 zones blaves en diversos punts del municipi

  • Vista interior de l'aparcament soterrat que comptaria amb dues plantes © AG
    Vista interior de l'aparcament soterrat que comptaria amb dues plantes © AG
  • Imatge virtual de la renovada plaça Catalunya de Roses © AG
    Imatge virtual de la renovada plaça Catalunya de Roses © AG

L’objectiu d’aquest projecte és, segons ha informat l'Ajuntament de Roses, esmenar l’actual dèficit d’espais destinats a estacionament de vehicles que pateix el municipi, problemàtica que s’accentua durant l’època estival a causa de l’augment del volum circulatori a la població. L’estudi presentat inicialment -que en el moment de la seva execució es pot veure modificat d’acord a les disposicions marcades per les diferents administracions, al·legacions presentades durant el període d’informació pública, etc-, preveu la construcció d’un aparcament soterrani de dues plantes amb una capacitat total per a 219 places d’estacionament, l’ordenació i urbanització de la plaça Catalunya, i l’establiment d’un total de 545 places d’aparcament de zona blava a diferents punts del municipi.

L’edifici destinat a aparcament disposarà d’una superfície construïda total de 6.386 m2, distribuïda en 2 plantes subterrànies. La planta -1 tindrà una altura mínima interior de 2,6 metres i la planta -2 de 2,5 metres. El total de les 219 places es distribuiran en 106 places a la planta –1, i 113 a la planta –2. Les dimensions de les places variaran entre els 4,5m, els 4,75m i els 5m de longitud i tindran una amplada de 2,5m.

L’equipament estarà orientat a cobrir tres tipus de necessitats d’aparcament diferents: les de les persones que necessiten tenir una plaça sempre a la seva disposició (opció de compra o d’abonament mensual durant 24 hores al dia), les de lloguer diürn o bé nocturn, i les d’aparcament puntual que es cobrarà segons tarifa horària, amb facturació per minuts.

A nivell de mobilitat i accessos es planteja que la disposició de les rampes d’entrada i sortida de vehicles se situïn en l’extrem nord de la plaça, punt on es disposa de doble sentit de circulació, fet que facilitarà reduir la intensitat de trànsit en el nucli. Els vianants, per la seva part, disposaran de dos punts de sortida, un d’ells habilitat amb ascensor.

545 estacionaments en zona blava

Pel que fa a les zones proposades per a l’establiment d’aparcament tarifat com a zona blava, aquestes se situen en diferents trams de l’avinguda de Rhode, Riera Ginjolers, plaça del Teatre, Av. Montserrat, Jaume I i plaça Frederic Rahola, la suma de les quals comptabilitzaria un total de 545 places.

En aquest apartat, l’alcaldessa de Roses, Magda Casamitjana, mantindrà en els propers dies reunions amb comerciants i veïns, amb l’objectiu de consensuar les millors opcions possibles en l’establiment d’aquestes zones tarifades.

El pressupost total del projecte és de 5 MEUR €: 4’8 per a la construcció de l’aparcament i urbanització de la plaça, i 198.000 per a l’establiment de les zones blaves (pintura, senyalització, maquinària, etc). La inversió es finançarà per l’empresa adjudicatària, que pot comptar amb una aportació d’1 MEUR destinat per l’Ajuntament.

Segons l’estudi inicial presentat per Rubau Tarrés, tant l’explotació de l’aparcament com de les zones blaves aniran a càrrec de l’empresa adjudicatària de la construcció de l’aparcament, concessió que tindria una durada de 20 anys.

Urbanització de la plaça Catalunya

El projecte de construcció de l’aparcament soterrani contempla també la reordenació de la plaça Catalunya i la reurbanització de la seva superfície, que potenciarà la prioritat peatonal. Aquesta actuació abastarà una superfície de 5.885 m2.

L’àmbit es preveu peatonalitzar en la seva totalitat, eliminant els actuals desnivells existents i el pas de trànsit rodat pel lateral de la plaça, tot i que es mantindran exclusivament l’accés als aparcaments existents i al servei de taxis.

Amb els paviments proposats es generaran i diferenciaran les àrees d’estar i de jocs per a nens, que es complementara amb arbrat per donar ombra. Com a memòria de l’anterior plaça, es mantindrà també la línia d’arbrat existent.

Següents passos

Un cop finalitzi el període d’informació al públic aprovat ahir pel ple municipal, que tindrà una durada d’un mes, el consistori estudiarà i resoldrà les al·legacions presentades. Dins aquest termini, es preveu també rebre els informes del Servei de Ports i Costes i de Carreteres del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat, així com del Servei Provincial de Costes a Girona del Ministeri de Medi Ambient. Posteriorment, l’Ajuntament convocarà un concurs públic per a l’adjudicació del projecte.