Ripoll inicia demà les obres de reforma de la façana de la biblioteca

El cost total de les obres és de 48.394 euros

Les obres de Rehabilitació de les façanes  de l’edifici situat a la plaça 1 d’octubre destinat a  Biblioteca Lambert Mata pel que fa a planta baixa i primera,  i a aules destinades a diferents usos a la resta de plantes.  Aquesta rehabilitació es fa  perquè les façanes  presenten un estat deficient  degut  a la tècnica utilitzada  i a una deficient col·locació dels materials utilitzats.

Els treballs consistiran amb la substitució dels actuals revestiments per uns de nous més resistents i amb un millor comportament als efectes climatològics de la zona, garantint el correcte funcionament de l’edifici i millorant la imatge exterior. A més amb la col·locació d’aquest material s’ anul·la el perill que pot suposar el trencament i posterior despreniment d’algunes de les peces.

Degut el volum de l’obra i el cost que suposa fer tota la rehabilitació de cop,  l’obra s’executarà en diverses fases. La fase 1, que comença demà,  contempla la façana nord i un petit retorn dels panells d’aquesta  cap a la façana oest. Aquesta  és la que dóna al pati de l’escola Salesiana  que presenta un estat més deplorable accentuat per l’impacte de les pilotes a les plaques de la façana.  La rehabilitació es farà mitjançant un elevador i per garantir la seguretat no es treballarà durant l’horari del pati  (al mati 11-11:30 i  al migdia 14-15h). La previsió d’execució és d’un parell de setmanes per la zona del patí  i un total de sis per la fase sencera. 

El cost total de les obres és de 48.394,23 € amb IVA inclòs i l’empresa adjudicatària és Fusteria Navio SL.