El Consell Comarcal de la Selva debat sobre els problemes d'accés a l'habitatge

Nogué considera que la Selva té "particularitats especials"

El passat 14 de desembre es va portar a terme una sessió de treball sobre l’accés a l’habitatge a la comarca de la Selva, organitzada per l’ens comarcal. L’objectiu principal de la sessió va ser el coneixement, el debat i la reflexió entorn les principals polítiques d’habitatge que s’estan duent a terme en el territori, el grau d’adequació, àmbits d’acció i l’encaix en l’actual situació socioeconòmica

La jornada es va iniciar amb l’obertura i presentació a càrrec del conseller comarcal d’Habitatge, Martí Nogué, que va destacar que l’accés a l’habitatge s’ha convertit en els darrers anys en un tema molt important arreu però també a la comarca, que té unes particularitats especials.

El parc d’habitatge social no creix a la velocitat de la demanda, les llistes d’espera són creixents i els serveis socials dels diferents municipis pateixen les conseqüències de tot plegat. En aquest sentit, Nogué també va fer referència al tema de les ocupacions irregulars, que està tenint molt d’impacte especialment en poblacions amb urbanitzacions.

Seguidament va intervenir la directora operativa d’actuacions d’urgència en matèria d’habitatge de l’Agència d’Habitatge de Catalunya, Sílvia Grau, que va fer un repàs al problema de la pèrdua d’habitatge i com ajudar a les famílies amb sobre endeutament i facilitar el seu reallotjament. Grau va exposar eines com Ofideute, ajuts urgents i mesa d’emergència.

Així mateix, va parlar del Programa 60/40 que implica que els ajuntaments puguin recórrer al parc privat per poder llogar habitatges d’ús social. També va fer esment a quins són els reptes estratègics de la política de l’habitatge pels propers anys: mobilització d’habitatges buits, ampliació del parc públic i més esforços en la gestió de casos d’emergència.

74 expedients d’Ofideute durant el 2018

Des d’inicis d’aquest any 2018, l’oficina d’habitatge del Consell Comarcal el Servei d'Intermediació ha gestionat un total de 74 expedients d’Ofideute, 19 de mediació local, 42 assessoraments i 26 ocupacions irregulars. En el marc de la intervenció dels responsables de l’ens comarcal es van donar a conèixer algunes de les tasques que es realitzen des d’aquesta oficina comarcal d’habitatge amb relació a ajuts tramitats al lloguer (635), rehabilitacions i altres tràmits com sol•licituds de protecció oficial i borsa de mediació.

Per la seva part, l’advocat Eduard Colomé va aprofundir en la tasca tècnica que es desenvolupa des de serveis com el d’intermediació però alhora va parlar d’empadronament, la seva finalitat i efecte jurídic, els casos especials i la regulació existent. Així mateix, Colomé va donar a conèixer a tots els assistents la guia creada per la Diputació de Girona orientada als ajuntaments en matèria d’ocupacions, va exposar el marc normatiu i el ventall d’eines que s’hi presenten.

Anglès i Sils

En la segona part de la jornada, es van donar a conèixer un recull de bones praxis en municipis de la comarca com és el cas d’Anglès. A la jornada hi va participar l’alcaldessa d’Anglès, Àstrid Desset, que va fer un repàs a les polítiques d’habitatge aplicades al municipi des de 2015 fins a l’actualitat i va comentar les estratègies i les dificultats amb què s’han trobat Va explicar també el macroprojecte de regeneració i renovació urbana iniciat al carrer de les Fàbriques i les subvencions -en el marc del Pla de barris- per restaurar façanes i teulades del barri antic. Així mateix, va fer especial èmfasi en la important tasca de restauració de diversos pisos per destinar a emergència social.

Per la seva part, la regidora de Sils, Mercè Pasqual, va exposar l’esforç de l’ajuntament per trobar habitatges buits, les negociacions amb les entitats bancàries per tal d’aconseguir pisos que es puguin destinar a lloguer social, els esforços en ajuts per part del mateix ajuntament en matèria d’habitatge, la recerca d’un assessorament extern per tal d’iniciar una prospecció dels habitatges buits i poder crear un protocol d’actuacions o el fet de disposar de terrenys que es podrien destinar a la construcció d’habitatges de lloguer social.

Finalment, Alícia Garcia, de la Fundació SER-GI va exposar com aquest ens intervé en el territori en matèria d’habitatge; especialment la feina feta en poblacions com Caldes de Malavella, amb l’acompanyament a les famílies, la gestió de la borsa de lloguer social, el suport comunitari i més recentment a la població de Sils, on s’ha iniciat un estudi sobre el parc buit d’habitatges.

La sessió d’habitatge a la comarca va implicar moments d’anàlisi de la situació actual, de reflexió, de posada en comú i de debat i de com ens hem de plantejar els propers anys. En finalitzar la sessió, tant els representants polítics com els tècnics van valorar la jornada de forma positiva i van plantejar la possibilitat de donar-li continuïtat en un futur.