Més de 760 aspirants per obtenir el certificat de transport de mercaderies i viatgers

A les comarques gironines són 74 els inscrits

El Departament de Territori i Sostenibilitat ha convocat avui les  proves per obtenir el Certificat d’Aptitud Professional (CAP), títol necessari per al transport de mercaderies i viatgers a les vies públiques de la Unió Europea. En aquesta edició, s’han inscrit 527 persones per a transport de mercaderies i 241 per a transport de viatgers. Les proves es realitzen sis cops l’any a les demarcacions de Barcelona, Girona, Tarragona, Lleida i Terres de l’Ebre.

Pel que fa a les comarques s'han inscrit 60 persones per al transport de mercaderies, 8 per viatgers, 1 ampliació de mercaderies i 5 ampliacions de viatgers.

Totes les persones inscrites han acreditat haver superat una formació inicial de caràcter obligatori en algun dels 489 centres autoritzats per la Direcció General de Transports i Mobilitat a tot Catalunya. La majoria dels cursos de formació inicial han estat realitzats en la modalitat inicial accelerada (de 140 hores) i ara cal que els alumnes acreditin que han assolit els coneixements requerits.

Formació específica a la Unió Europea

Mitjançant la directiva 2003/59 CE va establir una formació específica i obligatòria per a conductors i conductores professionals. El CAP és complementari del permís de conducció de la classe que correspongui.
 
L’objectiu del CAP, que té una vigència de cinc anys, és donar una formació adequada a l’exercici professional, fent especial èmfasi en la  conducció segura i racional,  la prevenció de riscos laborals i el coneixement de la  reglamentació del transport per carretera. Per renovar-lo, els conductors i conductores hauran de realitzar un curs de formació contínua de 35 hores.