Les inversions de Lloret de Mar per al 2011 ascendeixen a gairebé 5 milions d'euros

La Casa de Cultura rebrà la partida més alta, amb més de 700.000 euros

A més d'aquestes tres obres, el consistori invertirà 400.262 euros en completar les instal·lacions i fer els acabats del camp municipal d'Esports. En aquest espai, s'hi construirà una edificació d'accés als vestuaris i els serveis annexes als camps de futbol. 

En l'àmbit sociosanitari, l'ajuntament destinarà 375.623 euros a l'adquisició d'uns terrenys a Can Buch per poder-hi construir un centre destinat a oferir un servei integral a la gent gran.  

Amb relació a millores d'obra pública, el consistori destinarà 327.756 euros a la reparació de les voreres de l'avinguda Just Marlès deteriorades pel pas de vehicles pesats, 137.952 euros a l'adequació d'accessos a la plaça Pere Torrent, 123.323 euros a la insonorització dels bucs d'assaig de Lloret, 150.000 euros a millorar l'enllumenat i el sistema de clavagueram de l'urbanització La Creu i 130.000 euros a ampliar el cementiri municipal.   

A més d'aquestes quantitats, el consistori també invertirà 30.000 euros a millorar els camins i rieres del municipi i 50.000 euros a millorar les instal·lacions de les platges.