El president de Caixa Girona demana un esforç 'd'austeritat' i adoptar mesures per optimitzar la gestió

L'entitat ha presentat el pla comercial per aquest any

Caixa Girona ha presentat el pla comercial per aquest 2010 als directius de la xarxa comercial. Una de les principals línies del pla és impulsar la concessió de crèdit a petites i mitjanes empreses, així com a famílies. A més, un dels altres objectius prioritaris de l'entitat és la comercialització de productes parafinancers, com ara les assegurances tant de vida com generals, plans de pensions o fons d'inversió.

El president de Caixa Girona, Manel Serra, i el director general, Jordi Blanch, han coincidit en remarcar la intenció de 'potenciar' els vincles i l'arrelament de l'entitat en els territoris on és present, en especial a les comarques gironines. Per això, Serra ha demanat fer un esforç 'd'austeritat' i adoptar mesures per optimitzar la gestió i reduir costos.

D'altra banda, segons ha explicat Blanch, l'augment dels gestors comercials suposarà 'una ampliació de la gama de productes específics, una major proximitat al cient i una personalització de l'oferta de serveis', que segons ha dit constitueixen els eixos de l'actuació comercial a desenvolupar.

A més, també s'han presentat nous productes i accions comercials, destinades als diferents segments del mercat, segons explica l'entitat, 'amb ofertes personalitzades i adaptades a les necessitats dels particulars i les empreses'. Per això, les principals campanyes previstes pels pròxims mesos, estan adreçades a col·lectius estratègics i d'important rellevància.

En aquesta línia, una novetat consistirà en l'adaptació d'algunes oficines de la xarxa actual en oficines d'empresa. També es potenciaran els serveis que s'ofereixen per web a través de l'Oficina@ 24h, amb nous productes com ara la factura electrònica. Blanch ha destacat que els canvis que s'estan produint en el mercat bancari 'ha fet adaptar l'acció comercial de Caixa de Girona a aquest nou marc', focalitzant-ho sobretot en les petites i mitjanes empreses. Per això el director general ha remarcat que el seu objectiu 'no és només captar nous clients sinó intensificar la vinculació amb els ja existents'.