El Consell Comarcal de la Selva potencia les energies renovables entre els consistoris

Va organitzar una jornada amb tècnics municipals

El Consell Comarcal de la Selva ha organitzat aquest passat divendres 22 de juny la sessió tècnica: “Foment de l’autoconsum fotovoltaic i el vehicle elèctric en l’àmbit municipa”l. Aquesta jornada, organitzada a través de l’Agència Comarcal de l’Energia, tenia com a objectiu posar a disposició de tècnics i responsables municipals informació relativa a les novetats en autoconsum fotovoltaic i en la mobilitat elèctrica.

L'acte s’emmarcava dins de les activitats programades per la Setmana de l’Energia 2018, que té com a lema principal la transició energètica. El Consell Comarcal de la Selva, a través de l’Agència Comarcal de l’Energia, ha organitzat la jornada per posar a disposició de tècnics i responsables municipals informació relativa a les novetats en autoconsum fotovoltaic i en la mobilitat elèctrica.

La primera sessió, sobre l’autoconsum fotovoltaic, ha repassat el marc normatiu actual, posant èmfasi en que aquest model és legal i viable i que s’ha d’anar estenent com en d’altres països europeus, sobretot els nòrdics, que en són els pioners malgrat que no disposen de tantes hores de radiació solar com en el nostre territori. Per altra banda ha explicat els tràmits que ha de passar qualsevol usuari per a legalitzar la instal•lació d’autoconsum i ha plantejat als representants municipals una simplificació dels tràmits i documentació necessària per alleugerir el procés, tant pel que fa a terminis com econòmicament. Mentre els ajuntaments no donin aquestes facilitats, els ciutadans no s’adheriran a aquests sistemes. Com a conclusió, es recomana simplificar els tràmits i els costos associats i regular bonificacions fiscals tant en l’impost de béns immobles (IBI) com en l’impost de la construcció (ICIO).

La segona sessió s’ha centrat en el vehicle elèctric, passant per les normatives existents, els tipus d’infraestructures i les propostes de futur. L’objectiu principal és dotar els principals eixos viaris perquè totes les persones usuàries puguin carregar els seus vehicles en qualsevol punt del territori català. La importància d’incrementar les infraestructures i disposar d’una bona xarxa farà incrementar que els ciutadans s’acullin a l’adquisició d’aquest tipus de vehicle.

L’Agència Comarcal de l’Energia ha apuntat, a la cloenda de l’acte, que una de les funcions que executarà serà el suport i acompanyament als municipis en la consecució d’aquests objectius, començant per l’assessorament en la redacció d’una proposta d’ordenança municipal orientada al foment de l’autoconsum i la mobilitat elèctrica als habitants dels municipis de la comarca.