Les exportacions gironines es desacceleren durant el primer trimestre

El sector carni continua encapçalant l'estadística

Mal inici d'any per a les exportacions gironines. Segons les dades del Ministeri d'Economia, Indústria i Competitivitat, durant el primer trimestre les vendes que les empreses del territori fan a l'exterior han trencat la tendència sostinguda a l'alça.

En concret, entre gener i març, el valor de tots els productes que van sortir de la demarcació cap a mercats internacionals es va situar en 1.308.204,77 euros. En comparació amb el mateix període del 2017, això és un 2,2% menys. Si bé aquest percentatge, a priori, no sembla tan cridaner, sí que sobten els registres quan els tres mesos es miren per separat.

I és que al març, les exportacions gironines van arribar a caure fins a un 12,6% en comparació amb l'any passat. Durant aquell mes, segons l'informe del Ministeri, les empreses de la demarcació van fer vendes a l'exterior per valor de 441,7 MEUR.

Per sectors, la indústria alimentària continua encapçalant el gruix del negoci internacional. Durant el primer trimestre del 2018, aquest sector ha fet exportacions per valor de 515,8 MEUR (un 4,4% menys).

Les càrnies exporten un 6% menys

Dins l'alimentari gironí, continua essent innegable la preeminència del carni. Ara bé, entre gener i març, les exportacions d'aquest clúster (carn i despulles d'animals) han arribat a caure un 6% en comparació amb el primer trimestre del 2017. En concret, les vendes s'han situat en 313,27 MEUR, quan al primer trimestre de l'any passat van ser-ne 334,29.

A la indústria alimentària la segueixen els fabricants de maquinària. Però a diferència de les càrnies, durant el primer trimestre d'aquest 2018, el sector ha mantingut l'empenta. En concret, ha incrementat les exportacions en un 13% (passant dels 108,71 MEUR del 2017 als 123,71 d'aquest 2018).

La química cau un 12,9%

Per darrere de la carn i la maquinària s'hi troben les matèries plàstiques (78,65 MEUR) i els productes farmacèutics (73,90 MEUR). Dos subsectors que formen part de la indústria química, juntament amb d'altres com els compostos orgànics.

Una indústria, la química gironina, que si s'analitza en global, ha arribat a veure com les exportacions li queien fins a un 12,9% al llarg del primer trimestre del 2018. Entre gener i març, les diferents empreses que en formen part han fet vendes a l'exterior per valor de 233,2 MEUR.

Al costat dels productes, l'estadística del Ministeri també recull quins són els principals destins de les exportacions gironines. I aquí, com ja és habitual, les dades fan palès com les empreses del territori han continuat apostant pel seu mercat tradicional (la Unió Europea).

El país que continua rebent el gruix de les exportacions continua essent França, que durant el primer trimestre del 2018 acapara fins al 27% de les vendes de les empreses gironines (356,14 MEUR). A aquest destí, el segueixen Itàlia (104,69 MEUR), Alemanya (89,85 MEUR), Portugal (62,82 MEUR) i el Regne Unit (60,84 MEUR).

Al sisè lloc de la llista, però, ja hi apareix el gegant asiàtic. I és que, entre gener i març, les empreses gironines han exportat productes a la Xina per valor de 58,83 MEUR. Un destí que ja ha passat per davant d'altres com Polònia, Irlanda o Bèlgica. Sobretot, allò que s'envia a mercats com Xangai són productes carnis i alimentaris.

Superiors a les importacions

Si bé durant el primer trimestre d'any les exportacions gironines han perdut empenta, allò que encara és positiu és que les vendes a l'exterior continuen essent superiors a les importacions. De fet, a la demarcació, el valor de les exportacions gairebé ha doblat el de les importacions (ja que aquestes últimes s'han situat en 666,9 MEUR davant dels 1.308,2 MEUR de les exportacions).