El programa de cribatge de càncer de còlon i recte detecta la malaltia a 225 persones

El projecte es va posar en marxa durant el 2013

La Regió Sanitària de Girona va posar en marxa l'any 2013 a la comarca del Baix Empordà el programa de cribatge de càncer de còlon i recte. Durant l'any 2015, s'hi van anar incorporant altres comarques com la Garrotxa i el Ripollès i, finalment, al llarg del 2017 es va completar la implementació amb la resta de territoris de la regió, que exclou la comarca de la Cerdanya i inclou la de l'Alt Maresme.

Durant aquest temps, s'ha detectat la malaltia a 225 persones. En concret, han donat positiu un total de 6.677 anàlisis i diversos hospitals han realitzat 5.046 colonoscòpies. Per comarques, les que més casos han registrat han estat el Baix Empordà (47), l'Alt Empordà (44) i el Gironès (32). També ha permès detectar patologia no neoplàsica a 2.968 persones.

El sistema consisteix en l'anàlisi de la femta per detectar si hi ha restes de sang. La criba de la població de cada comarca es completa amb dos anys, moment a partir del qual es torna a convidar als primers participants. Cada dos anys ses tanquen les anomenades rondes. En aquests moment, al Baix Empordà ja s'hi està realitzant la tercera ronda. La Garrotxa i el Ripollès estan a la segona i la resta de comarques estan iniciant la segona.

La participació a les rondes tancades de totes les comarques ha estat del 36,8% de la població convidada. Cal tenir present, però, que part d'ells han estat convidats a participar en més d'una ocasió, en funció de les rondes que s'hagin realitzat a la seva comarca. En aquest cinc anys, han passat pel programa 106.835 participants.

El programa es coordina des d'una oficina tècnica, que gestiona l'Institut d'Assistència Sanitària (IAS), a través de la qual es convida a la població "diana" –tots els homes i dones que tinguin entre 50 i 69 anys- a participar-hi. Se'ls fa arribar una carta explicant-los el programa. Els participants han de dirigir-se amb la missiva a una oficina de farmàcia acreditada on els facilitaran un kit per dipositar la mostra de femta i les instruccions sobre com conservar-la fins que la retornin a la farmàcia.

Les farmàcies envien les mostres a analitzar a l'Oficina tècnica, des d'on es publiquen els resultats de manera informàtica a través de la Història Clínica Compartida de Catalunya. Si són negatius, es notifica als participants a través d’una carta. Si són positius, se'ls citat a una visita a la Unitat d'Endoscòpies del centre hospitalari que els correspongui, on se'ls informa del resultat i del procés a seguir a partir d'aleshores.

A Catalunya cada any es diagnostiquen més de 4.000 casos nous de càncer de còlon i recte i actualment ha esdevingut la segona causa de mort per càncer a Catalunya, tant en homes com en dones, amb 1.900 defuncions l'any. La supervivència als cinc anys se situa al voltant del 50%. La tendència recent indica una clara estabilització de la mortalitat en homes i un descens en dones.

Com que aquest tipus de càncer és asimptomàtic fins que està molt avançat, és important participar en aquest tipus de programes de detecció precoç. La prova de detecció de sang oculta en femta és l’única que ha demostrat la seva eficàcia en assaigs controlats aleatoris.

Aquest divendres representants de la Regió Sanitària de Girona i de la Fundació Salut Empordà s’han reunit a l’Hospital de Figueres amb responsables d’associacions de malalts de l’Alt Empordà. La trobada que ha servit per compartir els resultats del programa.