Artistes, activistes i professionals demanen canvis en el model cultural de Girona

Han signat un manifest on asseguren que la cultura "s'ha estancat"

Un grup d'artistes, activistes, professionals i persones vinculades al món de la cultura es van reunir ahir per a debatre els possibles canvis que creuen necessaris s'han de prendre en el model cultural de Girona. Aquests van signar un manifest on es feien un seguit de consideracions sobre la manera en que es desenvolupen les activitats a la ciutat.

Amb tot, el model centrat en la cultura del festival definit com un esdeveniment "puntual, car, únicament d’exhibició i centrat en la promoció del turisme a la ciutat, ha provocat un estancament de la política cultural de fons, amb objectius i recorregut a mitjà i llarg termini". El document assegur que actualment es destina prop d'un milió d'euros públics per dotacions a empreses que organitzen festivals, mentre les polítiques de promoció de la creació i la formació es queden en menys de la meitat. "Un desequilibri insostenible per aquells que fem i estimem la cultura". En aquest sentit, recorden també que el desequilibri es produeix igualment entre els mateixos promotors, d'acord amb si ets propietari d'un dels grans festivals o no n'ets part.

Els signants asseguren que en els últims tres anys l’Ajuntament de Girona no ha impulsat cap proposta global per promoure la creació i la formació de la cultura més enllà d’allò que ja estava establert d’anys anteriors. A hores d’ara, i per posar alguns exemples, el centre de la ciutat fa anys que ha perdut la biblioteca i no hi ha una data per a reobrir-la; no existeix un projecte cultural global pel futur Modern; no s’ha concretat com el futur Museu d'Art amb la col·lecció Santos Torroella es connectarà amb el teixit artístic de la ciutat; i l’Auditori continua sense director que coordini i promogui l'equipament. "De la mateixa manera, cal exigir que els nous equipaments culturals previstos tindran unes condicions laborals dignes per al seu personal, i un pressupost estable que permeti una programació pública i de qualitat", apunten.

Reivindiquen la necessitat de promoure la cultura de petit format que s’organitza des d’entitats i espais culturals de la ciutat. El suport al teixit associatiu en l'àmbit cultural l'han qualificat de "precari" i molts agents "viuen amb una mancança absoluta d'espais on poder programar". En aquest sentit, els últims anys l’Ajuntament ha sigut incapaç de trobar fórmules estables per garantir una programació segura i sense penalitzacions en aquests espais. Així mateix, "malgrat cada que vegada hi ha més propostes de petit format, a hores d’ara hi continua havent una invisibilització de tota aquesta cultura que es fa a Girona".

Entenen que cal un gir en les polítiques culturals de l’Ajuntament de Girona orientat a promoure la formació i la creació en l’àmbit cultural, especialment encarada amb els infants que els mancaria una oferta de formació i d’espais "que no ha crescut com pertocaria en els últims anys".

Finalment, demanen que hi hagi un aprofundiment en les polítiques culturals que es fan a partir del criteri dels barris. Asseguren que cal una descentralització de l’oferta cultural que no es pot donar només a partir de la programació dels centres cívics. Amb tot, apunten que s'ha de treballar per l'accés universal a la cultura, és a dir, una oferta cultural que garanteixi a tothom accedir al model de cultura que promou l'Ajuntament de Girona.

A l'acte d'ahir hi van participar l'artista Roser Bover, la músic i cantant de les Anxovetes Marta Pérez, l'editor de Periscopi Aniol Rafel i l'autor i director de teatre Ferran Joanmiquel.