Acaben les obres de restauració d'un tram de la muralla de la vila vella de Tossa de Mar

L'actuació ha suposat una inversió de 120.000 euros

L'Incasòl ha acabat les obres de restauració de la muralla de la vila vella de Tossa de Mar (Selva). L'actuació, que s'emmarca en el programa de l'1% cultural i que han promogut el Departament de Cultura, l'Incasòl i l'ajuntament del municipi, ha suposat una inversió de 120.000 euros. Els treballs s'han centrat en el tram que va des d'una de les torres situades a l'extrem nord-est fina a la torre d'en Jonàs i la porta d'accés al nucli antic. En concret, s'han eliminat les humitats localitzades en paraments i torres, s'ha consolidat un sector de la base de la muralla que estava descalçat, s'han eliminat murets adjacents i obsolets i s'han reforçat diversos elements com els suports d'antigues lluminàries i la llinda de la porta d'accés al recinte. A més, s'ha millorat la barana metàl·lica del pas de ronda.
 
El recinte emmurallat de Tossa de Mar és un Bé Cultural d’Interès Nacional que destaca en el context del patrimoni cultural català. El seu origen es troba en el castell de Tossa, domini del monestir de Ripoll que va permetre la construcció de cases dins i fora de les muralles a través de les quals es va formar el primer nucli de poblament.

L'Incasòl va adjudicar les obres, que han durat quatre mesos, a l'empresa Grupo Tecno Conrad. L'actuació, promoguda pel Departament de Cultura, l’Institut Català del Sòl (INCASÒL) i l’Ajuntament de Tossa de Mar, en el marc del programa de l’1% cultural, ha comportat una inversió total de 120.000 euros.