Acaba la restauració del retaule barroc de l'església de Santa Maria de Colomers

Els treballs s'han fet al mateix temple religiós i han durat quatre mesos

El Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya (CRBMC) ha acabat la conservació i restauració del retaule barroc de la Mare de Déu del Roser, de l'església de Santa Maria del municipi de Colomers (Baix Empordà). Els treballs, que han durat quatre mesos, s'han fet in situ, a la mateixa església. Amb aquesta intervenció conclouen les actuacions de conservació i restauració del conjunt de tres retaules d'època barroca —retaule de la Mare de Déu del Carme, retaule del Sagrat Cor i, aquest, del Roser— que es troben aixoplugats a l'interior de l'església. Els treballs han permès recuperar la policromia, dauradures i laques del retaule, així com les formes originals del basament, molt malmès per les greus pèrdues de suport.

El retaule de la Mare de Déu del Roser és una obra barroca de la qual es desconeix el nom de l'escultor i del pintor. Es tracta d'un moble dedicat a la Mare de Déu del Roser, tot i que abans de la restauració hi havia col·locada, a la fornícula central, la Mare de Déu de Fàtima, ja que s'havien perdut totes les escultures originals.El disseny del retaule és, en sentit vertical, una pantalla reticulada dividida en tres carrers, separats per columnes.

En sentit horitzontal, el retaule es divideix en tres pisos o cossos, desiguals en dimensions i força iconogràfica —un bancal, l'andana central més àmplia i l'àtic—, a través dels quals es distribueixen els espais i fornícules, amb separació dels nivells per cornises i entaulaments. La fornícula central, amb la imatge de guix de la Mare de Déu de Fàtima, trenca l'entaulament del primer pis i irromp enmig de l'àtic. Les altres dues imatges, la de sant Josep, a l'esquerre, i la de sant Joan Baptista, a la dreta, també són de guix. Al retaule hi apareixen dues dates: 1738, sota una repintada al medalló de la fornícula de la marededéu, i una segona, 1769, enmig del plafó central del coronament. Possiblement, corresponen a la data de la fabricació i a la data de la policromia, respectivament.