Banyoles aprova un pressupost de prop de 20 MEUR dels quals 2,4 es destinen a inversions

S'ha previst l'arranjament del carrer Rotes i la redacció del projecte de la nova biblioteca

L'equip de govern de l'Ajuntament de Banyoles (CiU), que té majoria, ha aprovat aquest dimarts en un ple extraordinari el pressupost del 2018, que puja a 19,98 milions d'euros (MEUR). Aquesta xifra és un 3,56% superior a la de l'exercici anterior. En el capítol d'inversions, s'hi preveuen destinar més de 2,4 MEUR. Entre les diferents partides, destaquen els 400.000 euros per arranjar el carrer de les Rotes (que connecta l'estany amb el centre) o els 120.000 euros per redactar el projecte de la nova biblioteca (la ubicació de la qual encara no s'ha decidit).
 
Part de les inversions es cobriran amb fons propis i subvencions, però hi haurà 1,39 MEUR que sortiran d'una operació de crèdit. L'alcalde del municipi, Miquel Noguer, ha subratllat que l'economia de la corporació està "sanejada", amb un nivell d'endeutament per sota del que marca la llei (un 47%) i amb una pressió fiscal "baixa". Durant el 2018 només s'apujarà l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) que passa de l'1,5% al 3%.
 
El regidor d'Hisenda de Banyoles, Pau Comas, ha estat l'encarregat de desglossar les línies generals del pressupost del 2018. L'ha definit com a "sòlid, solvent i continuista" alhora que permet "garantir la prestació dels serveis públics municipals amb estàndards d'alta qualitat".

El pressupost municipal per al 2018 és de 19.985.000 euros, un 3,56% més que el 2017. Si es té en compte el pressupost consolidat, on s'inclouen els diners destinats a organismes autònoms com són el Consorci de l'Estany i el Consorci Esportiu, la xifra ascendeix a un total de 20.284.000 euros.

Pel que fa als ingressos corrents de caràcter ordinari, la xifra prevista és de 17.940.400 euros, el que representa un 2,26% més respecte el 2017. Això es deu a diferents factors. D'una banda, a l'increment de la recaptació de l'Impost sobre Béns Immobles (IBI) per la regularització feta des de la Direcció General del Cadastre, que ha afectat uns 800 habitatges. D'altra banda, a l'augment de l'ICIO, que passa de l'1,5% al 3%. El regidor ha assenyalat que aquest és l'únic impost que augmenta el 2018 i que s'ha considerat que calia apujar perquè Banyoles és un dels municipis gironins que el té amb un percentatge més baix. Les noves ordenances i taxes es van aprovar inicialment fa uns dies.

L'altre factor és la major previsió de l'ingrés per la participació en els tributs de l'Estat, que és la principal transferència corrent. D'altra banda, les previsions de transferències corrents de la Generalitat i la Diputació de Girona són molt similars a les del 2017.

La despesa corrent i les amortitzacions financeres augmenten un 3,77% respecte l'exercici anterior. Aquest increment ve provocat per l'augment de les despeses de personal, que creixen un 5,2% respecte aquest any. D'aquesta manera, s'inclou un possible augment de les retribucions dels treballadors de l'1,5% que haurà de quedar recollit als nous pressupostos generals de l'Estat, i l'aplicació de la nova valoració de llocs de treball que s'ha fet recentment. També s'ha decidit que el personal del Museu Darder, que el 2010 va passar a dependre del Consorci de l'Estany arran del pla financer, torni a formar part de l'Ajuntament.

Un 6% més al Consell Comarcal

El pressupost també preveu un increment del 6% dels diners transferits al Consell Comarcal del Pla de l'Estany pels serveis que presta al consistori. Així, augmenta el de recollida i gestió de residus (la recollida d'andròmines s'incrementa una dia més a la setmana), així com el dels serveis d'assistència com són els programes educatius, el pla d'immigració i el centre obert. Els ajuts a entitats es mantenen i en algun cas augmenten. Així per exemple es mantenen els 12.000 euros per a millores d'establiments i es crea una nova partida de 6.000 euros per fomentar la reobertura de locals tancats.

També es manté el fons de contingència de 120.000 euros que es reserva cada any per afrontar despeses imprevistes i possibles retards en ingressos. A més a més, el termini mitjà de pagament als proveïdors actualment es troba en els 17 dies. La llei exigeix que es faci en un màxim de 30 dies.

El regidor també ha destacat que per sisè any consecutiu, l'Ajuntament aconsegueix un "estalvi net significatiu". Concretament, 483.030 euros, dels quals 120.000 aniran destinats al fons de contingència i la resta serviran per finançar inversions.

Una partida de més de 2,4 MEUR a inversions

El pressupost inclou inversions per valor de 2.123.000 euros, una xifra molt similar a l'exercici anterior. D'aquest total, 331.597 s'assumiran amb fons propis; 1.396.803 provindran d'una operació de crèdit i els 394.600 restants, de subvencions d'altres administracions. Entre les actuacions previstes, destaca l'arranjament dels carrers Sant Esteve, Pou i Carmelites Velles (200.000 euros); el carrer Rotes (400.000 euros); la reposició i millora de la via pública (255.000 euros); el pla de voreres, molt reclamat al consell de barris (100.000 euros) i les millores a carrils bici (40.000 euros).

Destaca també la partida per al projecte de la nova biblioteca de 120.000 euros. L'alcalde, Miquel Noguer, ha admès que encara no hi ha un emplaçament decidit i que l'equip de govern creu que la millor opció seria aconseguir una cessió d'ús per no haver de comprar l'espai on anirà. Ara bé, també ha dit que encara no hi ha res tancat.

Si a la partida d'inversions s'hi inclouen les transferències de capital que l'Ajuntament haurà de donar altres organismes per a projectes de ciutat acordats, la xifra total prevista és de 2.407.000 euros. Aquests 284.630 euros de més es desglossen en 161.750 euros per a Vies Verdes; 85.000 euros a millores a la zona dels desmais d'un projecte d'àmbit comarcal de foment del turisme; 31.400 euros per la compra d'una sortida flotant al Club Natació Banyoles, i 6.400 euros en millores a la xarxa de camins.

Més diners per al Consorci de l'Estany

L'Ajuntament vol garantir la continuïtat del Consorci de l'Estany, que aquest any finalitza el projecte Life dotat amb fons europeus. S'ha decidit destinar-hi 60.000 euros, 20.000 euros més que els aportats aquest any.