Girona incrementarà impostos després de sis anys congelats

La mesura respon a la necessitat de mantenir els serveis públics

Girona actualitzarà els seus impostos en relació a l'augment de preus de cara a l'any 2018. El consistori pujarà un 2'4% les taxes per tal de poder fer front al manteniment dels serveis públics, però també a una previsible baixada d'ingressos, com a conseqüència de les retallades en les plusvàlues de l'Estat. La regidora d'Hisenda de l'Ajuntament de Girona, Maria Àngels Planas, concreta que si la proposició de llei tira endavant deixaran de percebre 3 MEUR per aquest concepte.

A més, Planas recorda que han mantingut la promesa de mantenir els impostos congelats en temps de crisi. "Encara hi ha gent que ho passa malament, però la situació és molt diferent a l'any 2012", ha reblat. La regidora recorda que en aquests anys que s'han congelat els impostos els serveis públics han augmentat, i això obliga també a actualitzar els impostos en relació als preus gironins. "Tenim una exigència de prestacions al ciutadà que cal mantenir i una previsió de caiguda d'ingressos per les plusvàlues", indica.

Uns 600.000 euros a través de l'IBI

L'increment d'impostos és generalitzat però on més es notarà serà en el pagament de l'IBI, ja que es tracta de la taxa més important. Amb l'augment d'aquest impost preveuen recaptar uns 600.000 euros. Amb tot, Planas assegura que l'esforç econòmic per al ciutadà serà baix. Posa l'exemple d'un pis d'uns 70 m2 amb el que fins ara el propietari pagava al voltant de 600 euros. En aquest cas, l'increment serà d'uns quinze euros. "Hem de tenir en compte que no pugem tot lo acumulat en els últims 6 anys, sinó l'IPC del 2017", recorda la regidora.

Tot i això, des de l'ajuntament s'ha tingut en compte aquelles persones que estan en una situació econòmica complicada i no poden fer front al pagament de l'IBI. El consistori publicarà unes taules i es subvencionarà l'impost en els casos que es consideri, en funció de la capacitat d'ingressos. Concretament, el consistori destinarà una partida de 50.000 euros per subvencionar aquest impost a les famílies monoparentals que compleixin els requisits establerts. Han de ser titulars de famílies monoparentals empadronades a la ciutat, tenir dos o més fills o un fill amb discapacitat reconeguda igual o superior al 33%, o si el titular està incapacitat per treballar. Quedaran excloses d’aquest ajuts les persones que no estiguin al corrent de pagament de les obligacions tributàries a l’Ajuntament i resta d’administracions o hagin estat sancionades o condemnades a la pena de pèrdua de possibilitat d’obtenir subvencions.

També s'ha previst una rebaixa del 25% de l'IBI a aquells propietaris de pisos que cedeixin els seus habitatges a lloguer social. "Volem incrementar aquesta borsa de pisos i creiem que aquesta rebaixa pot incentivar als amos", concreta Planas.