Els hospitals gironins tenen una puntuació excel·lent en el diagnòstic de l'Alzheimer

Això ho certifica un estudi

Un estudi del Registre de Demències de Girona (ReDeGi) ha analitzat el grau d'adherència de les recomanacions de les guies de pràctica clínica en el procés de diagnòstic d'Alzheimer i ha conclòs que els hospitals de la Regió Sanitària de Girona té una puntuació "excel·lent". La investigació s'ha realitzat sobre una mostra aleatòria dels casos registrats entre el 2007 i el 2015 i diagnosticats en alguns dels set hospitals gironins (Blanes, Campdevànol, Figueres, Palamós, Olot, Santa Caterina de Salt i Josep Trueta de Girona). En total, s'ha analitzat 475 processos diagnòstics, dividits en dos períodes: 2007-2011 i 2012-2015. La puntuació mitjana ha estat de 8,2 punts sobre 9 en el global d'anys i de 7,9 i 8,5 en els dos períodes, respectivament.
 
Les guies de pràctica clínica conformen les recomanacions actualitzades (realitzades per experts en diferents àmbits) que permeten realitzar un bon diagnòstic de les malalties. L'estudi elaborat per part del ReDeGi ha conclòs que els centres hospitalaris de les comarques gironines freguen l'excel·lent en la seva aplicació en casos d'Alzheimer. En concret, els investigadors del Registre de Demències han desenvolupat un índex d'adherència de nou elements, identificats per les guies com a rellevants en la realització d'un bon diagnòstic de demència i l'Alzheimer. Aquest índex recull, entre d'altres, la inclusió a la història clínica d'antecedents familiars, l'evolució dels símptomes cognitius i la discapacitat funcional, l'examen neurològic i neuropsicològic, una analítica específica i proves com el TAC o les ressonàncies magnètiques.

La investigació s'ha fet a través d'una mostra aleatòria on s'han analitzat 475 processos diagnòstics, dividits en dos períodes entre 2007-2011 i 2012-2015. En el global d'anys, els centres gironines han obtingut 8,2 punts sobre 9. Per períodes, han assolit un 7,9 i un 8,5, respectivament. Els autors de l'estudi atribueixen la millora entre els dos períodes a diversos factors. D'una banda, la necessitat de major concreció en persones amb símptomes incipients de la malaltia (el ReDeGi registra en un 60% casos en fase inicial o lleu de la malaltia) obliga a fer més proves i un estudi més ampli.

Per l'altra, el fet que els diferents professionals dels hospitals públics col·laborin conjuntament amb el Registre de Demències promou que s'estandaritzin més els procediments a tots els centres.

Més de 7.500 casos registrats en deu anys

El registre treballa, des de fa deu anys i amb més de 7.500 casos registrats, per aportar informació rellevant a l’estudi de la demència i l'Alzheimer que afavoreixi la presa de decisions i l’adequació dels limitats recursos per fer front a aquesta gran demanda. De total de casos registrats, l'Alzheimer és el subtipus de demència més freqüent (55,5%), seguit per la demència degenerativa amb component vascular (14,1%) i la demència vascular (6,4%). Els resultats obtinguts durant aquest temps indiquen que la incidència de l'Alzheimer en majors de 64 anys és de 520 casos per 100.000 persones l'any.