Presenten els treballs de rehabilitació de l'església de Santa Maria de Breda

Les obres tenen un cost total superior als 232.000 euros

Ahir va tenir lloc la inauguració i benedicció de la rehabilitació de la façana de l’església de Santa Maria de Breda (Selva), que forma part del conjunt monumental de l’antic monestir de Sant Salvador. L’acte s’emmarca dins del programa de la festa major del municipi, que continuarà fins al proper 10 de setembre.

La benedicció ha estat a càrrec del bisbe de Girona, Mons. Francesc Pardo. La façana ha estat sotmesa a un procés de rehabilitació que n’ha millorat substancialment la imatge i que va finalitzar el mes d’octubre passat, després de tres mesos de treballs. Les tasques de millora han consistit en la consolidació dels suports pedra per a una estabilització correcta de tots els elements, així com una neteja integral de sediments, colònies biogèniques i morters de junta en mal estat de tota la façana, seguida de la consolidació dels diferents elements. En els punts on va ser necessari es va rejuntar el parament amb un morter específic per a aquesta mena de treballs.

Les obres de rehabilitació de la façana han tingut un cost de 66.321,31 euros i han estat finançades pel Bisbat de Girona i la Diputació de Girona.

Presentació dels treballs a la nau de l’església

L’acte també ha servit per presentar els treballs de la primera fase de la restauració de la nau de l’església, actualment en el tram final de les obres. Joaquim Bover, autor del projecte i director de l’obra, ha estat l’encarregat de fer la presentació dels treballs a través de fotografies i altres documents visuals. Les obres s’enfoquen en la reparació dels murs i les voltes del quart creuer de l’interior de l’edifici. S’està duent a terme el tractament de tots els paraments interiors, netejant-los i retornant-los a la seva volumetria original. En la mateixa actuació també s’estan restaurant els nervis de les voltes de creueria a l’origen i reconstruint les formes originals de les peces de pedra.

El cost d’aquestes obres és de 166.913,69 euros. El finançament de les obres es realitza dins del programa de l’1 % cultural. L’Ajuntament de Breda i l’INCASÒL, mitjançant els fons provinents del Conveni de transferències de l’any 2015 amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, sufraguen els costos al 50%.

Aquestes dues actuacions formen part del procés de recuperació del patrimoni de la vila. En aquest sentit, l’Ajuntament de Breda està treballant en l’elaboració d’un pla director que tracti d’una manera global tots els espais del conjunt de l’antic monestir de Sant Salvador amb l’objectiu de rehabilitar-lo totalment i preveure els usos que se li pot donar en el futur.

Hi han estat presents Dídac Manresa, alcalde de Breda; Pere Vila, president de la Diputació de Girona; Mons. Francesc Pardo, bisbe de Girona; Elsa Ibar, subdirectora general de Patrimoni Arquitectònic de la Generalitat, i Salvador Balliu, president del Consell Comarcal de la Selva, en representació de les institucions promotores dels diferents treballs duts a terme a l’església durant aquest últim any. A més, també hi han assistit els rectors de les parròquies de l’arxiprestat de Farners-Montseny, del qual forma part la parròquia bredenca, i representants d’altres institucions i entitats de la zona.