Roses aprova els canvis al projecte d'obres exteriors del Bulli

Els promotors han presentat la documentació requerida

Roses ha aprovat el text refós del projecte dels treballs exteriors del nou Bulli1846 i ho ha tramès als diferents organismes dependents de la Generalitat perquè emetin els seus informes i així poder donar-li llicència d'obres. El regidor d'Urbanisme, Carles Pàramo, ha explicat que el nou document incorpora les esmenes que recomanava l'informe de la Ponència Ambiental del Departament de Territori i Sostenibilitat i que ara els tràmits s'inicien de nou.

L'Ajuntament va haver de denegar el permís el passat mes de maig perquè l'ens va alertar que els treballs previstos no s'ajustaven a les condicions fixades i que les noves edificacions projectades no complien amb el Pla Especial de la zona, que es troba en ple Parc Natural del Cap de Creus.

Els promotors del projecte van incorporar les esmenes reclamades en un text refós i van tornar a sol·licitar la llicència. El govern municipal va donar-hi el vistiplau dilluns i espera que en les properes setmanes es pugui resoldre favorablement. Segons Pàramo, el projecte sempre s'ha ajustat a la normativa municipal i, per això, si els informes són favorables, el permís serà automàtic.

El projecte complementari

Les obres d'ampliació del 20% del nou Bulli1846 segueixen avançant però estaven pendents de poder fer els treballs exteriors, condicionats a aquests permisos. El xef i promotor de l'espai, Ferran Adrià, va presentar un projecte complementari després que el març de 2016 li aturessin els treballs que estaven realitzant a l'exterior perquè no tenien autorització. L'objectiu del document era, per una banda, legalitzar els moviments de terra fets fins al moment per adequar els accessos al complex i, per l'altra, incloure-hi nous espais d'entrada.

Els canvis proposats, però, no es van tramitar de la manera adequada i, per això, el consistori els va denegar el permís. La decisió es va prendre en junta de govern i se'ls va donar un termini de dos mesos per resoldre-ho.

L'obertura, l'any vinent

El nou complex, que preveu obrir portes l'any vinent, es convertirà en un espai dedicat a la creació gastronòmica. Segons va explicar Adrià el passat mes de març, la intenció és que durant els dos primers anys es limiti a visites concertades i a grups reduïts.