El Pla de l'Estany protegirà, netejarà i senyalitzarà el patrimoni històric de la comarca

El Consell Comarcal ha signat un conveni amb dues entitats

El Consell Comarcal del Pla de l’Estany va signar el passat dijous 11 de maig un acord de col·laboració amb el Centre d’Estudis Comarcals de Banyoles i amb el Centre Excursionista de Banyoles per a la realització d’actuacions de protecció, neteja i senyalització dels elements del patrimoni històric del territori, amb el suport dels diversos ajuntaments de la comarca. Aquestes dues entitats compten amb una llarga trajectòria de treball en la conservació i difusió del ric patrimoni històric del Pla de l’Estany, gràcies al Grup de Treball del Patrimoni, format per una vintena de voluntaris. Segons ha manifestat el president del Consell Comarcal del Pla de l’Estany, Jordi Xargay, “vista l’experiència de col·laboració entre els ajuntaments, el Consell Comarcal i les dues entitats, vull manifestar el meu agraïment a la gran tasca feta de recuperació del patrimoni, que ara cal continuar amb el treball de manteniment d’aquests espais, per fer que siguin visitables i que la gent els pugui conèixer i descobrir també una petita part de la història de la nostra comarca”. “Gràcies a aquesta tasca de recuperació i d’inventari del patrimoni històric i arquitectònic de la comarca ha estat possible crear la marca Patrimoni Cultural del Pla de l’Estany”, hi ha afegit Xargay.

Per la seva banda, el president del Centre Excursionista de Banyoles, Joan Surroca, ha posat en valor el paper tant important de l’excursionisme a Catalunya que, des del seu naixement, “ha fet una gran tasca a favor del redescobriment i la conservació del patrimoni del país”. També el president del Centre d’Estudis Comarcals de Banyoles, Joan Anton Abellan, ha comentat que “el treball conjunt amb els ajuntament de la comarca, el Consell Comarcal i les dues entitats és una manera de continuar la feina de preservació del nostre patrimoni, que compta ara amb 22 elements visitables, gràcies a la gran feina dels voluntaris”. Tant el Centre d’Estudis Comarcals de Banyoles com el Centre Excursionista de Banyoles són coneixedores del nombre d’elements arquitectònics de caràcter històric que formen part dels pobles de la comarca i, per tant, conscients de les dificultats que existeixen per dur a terme la seva preservació i difusió. L’acord, per tant, té l’objectiu de reforçar la valoració de les antigues tipologies del patrimoni cultural i continuar amb la campanya d’actuacions que fan les dues entitats de recuperació i de consolidació, si s’escau, però especialment, la neteja i senyalització dels elements històrics que ho requereixin. Amb aquestes mesures es pretén, també, millorar la conscienciació ciutadana sobre el patrimoni històric de la comarca, i fomentar i millorar la comunicació amb el col·lectiu de persones de dins i fora del territori que són usuaris del que es coneix com a turisme cultural.

Els pactes. L’acord de col·laboració dóna continuïtat a l’acord subscrit l’11 de juny del 2014 per a la realització d’actuacions de protecció, neteja i senyalització d’elements del patrimoni històric del Pla de l’Estany i per això, s’utilitzaran els models de panell i direcció ja acordats i homologats per a la senyalització. L’acord implica també establir la llista dels elements susceptibles de ser netejats o reparats i senyalitzats En aquest sentit, es prioritzaran les actuacions segons criteris d’accés o de possible deteriorament del bé.

Segons l’acord, el Centre d’Estudis Comarcals de Banyoles i el Centre Excursionista de Banyoles són les entitats encarregades de formar l’equip de voluntaris i voluntàries que realitzen els treballs de neteja a l’entorn de cada element, i proposen el text que cal gravar al panell informatiu.

Per la seva banda, el Consell Comarcal del Pla de l’Estany té la responsabilitat de dur a terme les feines de col·locació i instal·lació dels panells informatius de cada element després que l’espai hagi estat netejat, i de fer el seguiment periòdic de manteniment de la senyalització. El Consell Comarcal també s’encarrega de pagar el panell que s’instal·li al peu de cada element i, en algun cas, la indicació de l’accés.

I finalment, els ajuntaments fan les gestions pertinents quan l’element escollit forma part d’una propietat privada, per obtenir l’autorització per escrit i formalitzar la signatura d’un contracte de comodat, una modalitat legal que facilita al propietari autoritzar l’actuació de neteja de l’indret i la col·locació del panell informatiu, sense cap perjudici per la propietat. Els ajuntaments també assumeixen el compromís de fer el manteniment, la neteja dels elements i del seu entorn.

La durada d’aquest acord de col·laboració s’estableix fins al 31 de desembre del 2018 però es podrà prorrogar, si totes les parts hi estan conformes, per un any més.

Per fer el seguiment i control de l’acord es constituirà una comissió formada per la consellera comarcal de l’Àrea de Promoció Econòmica i Turisme, Joana Vilà; els alcaldes de cada municipi; el president del Centre d’Estudis Comarcals de Banyoles, Joan Anton Abellan, i el presuident del Centre Excursionista de Banyoles, Joan Surroca.

El Grup de Recuperació del Patrimoni del Pla de l’Estany. Des del setembre de l’any passat, els voluntaris del Grup de Recuperació del Patrimoni del Pla de l’Estany han fet 26 sortides en 20 llocs diferents de la comarca, que han netejat i condicionat adequadament, i el Consell Comarcal hi ha instal·lat els 11 primers plafons informatius. Ara ja s’està treballant en una segona ronda d’elements patrimonials que cal senyalitzar, en tres municipis: Serinyà, Palol del Revardit i Fontcoberta. La propera sortida prevista és a Serinyà, on el Grup de Recuperació del Patrimoni del Pla de l’Estany acondicionarà el caminet que va del centre del municipi a la Cova Bora Gran del Parc de les Coves Prehistòriques.