Detectats 1.685 càncers de forma precoç a les comarques gironines

S'han localitzat a través dels programes de cribratge

Els programes de cribratge de càncer han permès la detecció precoç de la malaltia a 1.685 gironins, 169 dels quals durant el 2016. L'any passat, les proves van permetre diagnosticar 91 càncers de mama i 78 de còlon i recte. D'ençà que ara fa setze anys es van començar a implantar, 487.584 persones s'han fet les proves per intentar agafar a temps aquests tumors. En tots dos casos, la població a qui Salut convida a participar en els programes té entre 50 i 69 anys. El programa de cribratge del càncer de mama es va implantar el 2001, mentre que els de còlon i recte van incorporar-se l'any 2013. Al llarg d'aquests anys, s'han fet 345.405 mamografies i 2.860 colonoscòpies (de les quals, 27.475 i 2.256, respectivament, es van dur a terme durant el 2016).
 
A la Regió Sanitària de Girona, els programes de cribratge de càncer es van posar en marxa ara fa setze anys. Les proves per intentar detectar a temps el càncer de mama es fan des del 2001, i ara fa quatre anys el programa es va ampliar amb el de còlon i recte.

Durant aquest temps, els programes han permès detectar precoçment la malaltia a un total de 1.685 gironins (1.568 càncers de mama i 91 de còlon i recte). L'any passat van ser 169 els tumors detectats gràcies a aquestes proves (91 de mama i 78 de còlon i recte).

Des dels seus inicis, el programa de detecció precoç del càncer de mama ha comptat amb 345.405 participants, i el de còlon i recte amb 142.719. En tots dos casos, la població a qui Salut convida a participar-hi té entre 50 i 69 anys. D'altra banda, pel què fa a les proves, en aquests anys s'han dut a terme 345.405 mamografies i 2.860 colonoscòpies (27.476 i 2.256 de les quals, respectivament, durant 2016).

El més freqüent en dones

El càncer de mama és el càncer més freqüent en les dones i el seu risc augmenta amb l'edat: la majoria de casos se solen donar per sobre dels 50 anys. El cribratge permet detectar amb la mamografia (radiografia de les mames) tumors tan petits que fins i tot no són palpables.

El programa de detecció precoç consisteix en realitzar una mamografia cada dos anys en dones d'entre 50 i 69 anys. Segons indica Salut, "aquest període d'edat és on el cribratge ha mostrat la seva eficàcia de manera clara". Com més aviat es detecta el càncer de mama, més opcions terapèutiques hi ha per combatre'l, especialment les menys agressives (cirurgia conservadora en lloc de mastectomia).

El cribratge amb mamografia augmenta les possibilitats de curació dels càncers detectats precoçment i pot disminuir la mortalitat per aquest tumor entre un 25 i un 35%. La prevalença és de 4,65 casos de càncer per cada mil dones cribrades.

L'anàlisi de les dades d'aquest programa a la Regió Sanitària de Girona demostra que compta amb una bona participació. Tot i que hi ha diferències importants entre comarques (que s'estenen entre el 62 i el 88%).

Les comarques amb millors xifres de participació són el Baix Empordà i el Ripollès, mentre que les que presenten menys adhesió són el Gironès i el Pla de l'Estany. La cobertura del programa a la Regió Sanitària arriba al 81,86%. Segons subratlla Salut, entre la primera i l'última ronda que es va completar (corresponent al 2014-2015) "el percentatge de proves complementàries ha disminuït considerablement, fet que demostra la millora del cribratge". En concret, s'ha passat del 19,79 al 8,96%.

Segona causa de mort per càncer

Pel que fa al càncer de còlon i recte, a Catalunya cada any se'n diagnostiquen més de 4.000 casos nous. Actualment, aquests tumors s'han convertit en la segona causa de mort per càncer.

La majoria dels càncers de còlon i recte es desenvolupen a partir de pòlips adenomatosos. Això no obstant, la presència de pòlips és freqüent a la població i només un petit percentatge progressa a càncer. El temps mitjà necessari per a completar aquesta progressió és llarg, probablement de deu o més anys, fet que permet prevenir o detectar precoçment el càncer de còlon i recte i millorar-ne el pronòstic.

El programa de cribratge de càncer de còlon i recte, que es fa a partir d'una anàlisi per detectar si hi ha restes de sang a la femta, es va començar a implantar a la Regió Sanitària de Girona l'any 2013 per la comarca del Baix Empordà, on ja s'està fent la tercera ronda. Durant l'any 2015 el programa es va anar implantant progressivament a tota la Regió Sanitària (primer a la Garrotxa i al Ripollès i, uns mesos més tard, a la resta de Regió). Aquest mes de gener van sortir les primeres cartes de la tercera ronda del Baix Empordà i de la segona ronda de Ripollès i Garrotxa. A finals de 2017 s'acabarà la primera ronda de la resta de la Regió Sanitària.