Els sindicats policials alerten de la manca d'efectius a la Policia Municipal de Girona

Asseguren que la situació agreuja la inseguretat a la ciutat

Els tres sindicats que representen la policia municipal de Girona - UGT, CCOO i CSI-F - denunciem que Girona no és una ciutat segura a causa de la manca d'efectius i recursos del cos de la policia municipal.

En l'actualitat Girona es troba amb una mancança de 40 agents en plantilla, i realitza més activitats que poblacions que tenen el doble i el triple de població. Aquesta manca d'efectius ha estat reconeguda pel Cap de policia de Girona i pel consistori en publicacions a la premsa molt recents, on s'admet que les recomanacions actuals de ràtio de policia són d'1,7 policies per cada mil habitants en l'àmbit estatal, i de 2,1 en l'àmbit europeu, mentre que la ràtio actual de la policia municipal de Girona no arriba als 1'3.

La mateixa Alcaldia i prefectura de la PMGI han reconegut que, en els dos últims anys, les activitats a la ciutat de Girona han augmentat en un 22%. Aquest increment va motivar que els sindicats intentéssim negociar durant dos anys sense èxit, la correcció de les mancances derivades de l'increment d'activitat.
Públicament, l'actual govern ha reconegut que "és deutor d'aquest esforç i que ha arribat el moment no només de subratllar la professionalitat del cos sinó de retornar-los l'esforç amb recursos i millors condicions de treball" (Diari de Girona 02/05/2017). Malauradament, aquestes manifestacions públiques han estat missatges buits de contingut. Simples maniobres polítiques de maquillatge.

Com a sindicats podem afirmar que no és iniciativa del govern actual l'increment de la plantilla de policia local, sinó que és fruit de la pressió dels sindicats clarament preocupats, sens dubte, per la seguretat dels ciutadans i ciutadanes de Girona. Anunciar que la policia veurà incrementada la seva plantilla en tres agents, amb una mancança de quaranta, no hauria de ser cap motiu d'alegria per a una ciutat, sinó una clara preocupació per la poca voluntat i compromís polític de garantir la seguretat pública per part del seu consistori.

Actualment els agents de la policia municipal de Girona estan assumint aquesta manca d'efectius en un sobreesforç diari. Sobreesforç que afectada els seus integrants provocant baixes laborals de llarga durada, fet que ha agreujat més la problemàtica suposant un cercle perillós d'increment constant de manca d'efectius.

Els sindicats hem de denunciar la seguretat d'aparador i paper cuixé que presenta l'actual consistori de cara a la galeria, disfressant la manca de personal amb publicacions a la premsa on anuncia que incrementarà 5 policies més amb comissions de servei, quan realment aquests 5 policies únicament cobreixen mancances d'efectius per baixes laborals o per agents que han decidit marxar del cos a altres policies de la província.

La realitat actual porta a no poder assumir la multitud de serveis que s'han de cobrir per una evident plantilla policial insuficient. Aquesta situació ha obligat als responsables policials a recórrer a sorprenents alternatives de dubtosa legalitat, suplint tasques policials amb agents cívics, voluntaris i persones condemnades amb treballs amb benefici de la comunitat, aquests darrers recordem que són persones penades per delictes a les que se'ls està fent assumir tasques de policia, fent ús de comunicacions i material policial. Una preocupant precarització de la seguretat pública que s'ha de denunciar públicament a tota la ciutadania.

Aquesta nova política de seguretat necessita fer-se pública, i els sindicats i els mateixos agents de la policia posen de manifest que, amb mesures de pressió com la de negar-se a la realització hores extraordinàries, la ciutadania pugui veure realment com es troba la seguretat pública a Girona. Avui a Girona, no tot uniforme amb aparença de policia realment és un policia.

El dia d'avui el cossos policials seguim en el nivell 4 d'alerta antiterrorista i els policies municipals de Girona continuem treballant de manera unipersonal quan totes les policies de Catalunya tenen clar que, les patrulles, han de ser de dues persones.

No tots els agents disposen d'armilles de protecció o amb prou garanties de seguretat, ni fundes d'arma que permeti assegurar la seva seguretat. Actualment s'està obligant a treballar a agents al carrer als quals se'ls ha retirat la seva arma reglamentaria.

L'edifici on està ubicada la Policia, en el Carrer Bacià, no respon a les exigències d'una policia moderna i que vol donar un bon servei al ciutadà. Podem posar com a exemple: no hi ha implementades mesures de seguretat a l'entrada d'aquest, vestuaris en precari on s'està incomplint la normativa amb informes de prevenció de riscos laborals per les seves deficiències greus, manca d'espai per tota la plantilla, deficiències d'accessos a persones amb mobilitat reduïda, etc. Circumstàncies que han ocasionat fins i tot accidents laborals.

De llavors ençà, Girona ha fet un creixement molt gran com a punt de destinació turística. Els actes esportius i esdeveniments culturals a la ciutat s'han multiplicat exponencialment. Això suposa que, per part de la Policia Municipal, s'hagi de garantir serveis de seguretat ciutadana i d'ordenació del trànsit. Aquests serveis suposen un cost que ningú costeja, tot i l'existència de les corresponents taxes municipals. Actualment el llibre d'ordenances estableix que la vigilància especial de seguretat a establiments, espectacles, competicions, reserves d'estacionament, actes i ocupacions particulars de la via pública i similars tinguin un preu per hora o fracció per agent de 25,60 euros. Cal preguntar, doncs, si es compleixen els pagaments d’aquestes taxes

Mentre a un propietari que sol·licita un gual, se li obliga a pagar una taxa, a un organitzador d'un esdeveniment a la via pública com a norma general no se l’exigeix el pagament de cap taxa, i pel contrari obté un lucre per l'ús privatiu de la via pública i dels recursos municipals.

L'actual política de l'Ajuntament és la de fomentar que un grup petit d'empreses és benefici lucrant-se de l'espai públic. Així doncs el pressupost municipal i indirectament els ciutadans de Girona assumeixen la gran despesa, i els agents de la Policia municipal un més que important increment de les càrregues de treball que desborda la capacitat operativa del cos.

L'única solució proposada per aquestes necessitats de presència policial en actes a la via pública ha estat la d'intentar suplir-los amb empreses de seguretat privada. Una nova mostra que aquest Ajuntament vol privatitzar la seguretat pública, a un cost molt més elevat i al mateix temps de forma indirecta no reconeix la tasca dels seus policies al negar dotar-los de més recursos humans i tècnics.

Volem denunciar el tracte rebut per part de l'actual consistori Governat per PDCat i PSC. Tot i la greu denúncia dels sindicats és evident l'estat en precari de la policia.

Davant les demandes sindicals la resposta de l'Ajuntament, via de Tinenta d'alcaldia d'Igualtat, Drets Socials, Treball, Joventut i Seguretat, Sra. Silvia Paneque, i la Tinenta d'alcaldia de l'Àrea d'Hisenda i Règim Interior, Sra. Maria Àngels Planas, ha estat la de dilatar el procés amb propostes estèrils sense cap voluntat política de solucionar la controvèrsia.
 
Actualment no hi ha cap confiança entre els sindicats, la classe política i la prefectura policial, ni s'observa una voluntat real de voler presentar propostes serioses i amb vocació de futur que arreglin els problemes. S'agreuja doncs una clara separació entre la classe política i els seus propis funcionaris.

Al llarg de les intenses reunions realitzades amb les Àrees abans esmentades, les respostes sempre han estat vinculades a la manca de pressupost. Una resposta que des dels sindicats trobem èticament qüestionable, si es té en compte els diversos càrrecs de confiança en què va apostar el consistori amb sous que van des dels 52.000 euros fins als 72.000 euros.
 
Al mes de desembre del 2016, l'Ajuntament era conscient de la problemàtica de la policia i la seguretat. Lluny d'aprovar un pressupost real ajustat a les necessitats de la ciutat, ha preferit un pressupost ajustat als seus interessos particulars i partidistes.
La seguretat de la ciutat de Girona no és important, a l'entendre de les persones que representen a l'Ajuntament de Girona. És gràcies a l'esforç i la professionalitat dels agents de la Policia Municipal que dia a dia, tot i les seves mançanes, han treballat per garantir-la. Un esforç que ha arribat al seu límit. Calen mesures, i són urgents.