Les Àrees Bàsiques de Salut del Baix Empordà registren 580.000 visites durant el 2016

L'Hospital de Palamós també ha incrementat les atencions a urgències en un 1,6%

Els Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà han augmentat durant el 2016 la seva activitat malgrat la disminució pressupostària que s'ha produït en els darrers anys. Les Àrees Bàsiques de Salut que gestionen van incrementar al llarg de l'any passat el nombre de visites programades i les urgents arribant fins a les 580.000, un 2% més que durant el mateix període de l'any anterior.

Aquesta no és l'única dada que ha augmentat. Durant el 2016, les visites a urgències de l'Hospital de Palamós es van situar al voltant de les 65.000. Una xifra que suposa un increment de l'1,6%, sobretot durant el primer trimestre de l'any. Malgrat això, la pujada és inferior a la del 4% que es va registrar al 2015.

D'altra banda, durant els mesos de febrer i març de 2016, van ampliar l'oferta de llits i això ha permès realitzar gairebé 7.000 altes hospitalàries, un 3,2% més que fa dos anys. L'estada mitjana, a més, s'ha mantingut en els 4,9 dies.

El centre hospitalari ha mantingut el nombre de visites a l'àrea de consultes externes amb gairebé 164.000 visites. Pel què fa a l'hospital de dia, les estades han augmentant gairebé fins als 14.000 pacients. D'aquestes, 6.615 sessions s'han fet a l'hospital de dia mèdic i 7.303 més a l'hospital de dia quirúrgic.

Menys llista d'espera quirúrgica

Pel què fa al nombre de pacients de llista d'espera quirúrgica, la xifra ha disminuït en gairebé 100 pacients i, a principis de gener, se situava al voltant dels 1.586. En l'àmbit de la cirurgia d'ingrés, el nombre d'intervencions ha augmentat un 22%. En canvi, la cirurgia major ambulatòria sense ingrés ha baixat un 11%. Tot plegat es deu, segons expliquen, a la priorització de les cirurgies de traumatologia (pròtesis) davant d'altres cirurgies menors.

En l'àmbit de l'atenció als usuaris, s'han consolidat les visites virtuals com a eina de coordinació entre l'atenció primària i l'hospital. Enguany, se n'han fet 3.200.