Comencen les obres al Palmar de Palamós amb un cost de 338.400 euros

Els treballs duraran tres mesos i mig

Aquesta setmana s'han iniciat les obres de millora integral de la zona del Palmar, situat entre els barris de l’Eixample i de la Platja i delimitat pel terme municipal amb Calonge.

Aquest àmbit es va urbanitzar a la dècada dels 60 i en l’actualitat requeria d’una actuació urgent en la millora de voreres, asfaltatge i serveis.

El projecte d’arranjament que ara s'executa inclou la millora de les voreres, de l’asfaltatge, del clavegueram i de l’enllumenat.

Els carrers on s’executarà aquest projecte són concretament el del Palmar (en la seva totalitat), del Mar (vorera esquerra en sentit circulació i en el tram entre l’av. del President F. Macià i l’av. de Catalunya).

L’actuació urbanística també inclou el carrer de Nàpols (vorera esquerra en sentit circulació i en el tram entre l’av. del President F. Macià i el c/ de la Indústria); i els carrers de Londres i de Santa Marta (entre el c/ del Mar i el c/ de Nàpols).

Les obres iniciades aquesta setmana han començat amb l'enderroc del paviment i l'obertura de rases, afectant el carrer del Palmar (entre Indústria i Sta. Marta) i el de Londres (entre carrer del Mar i Nàpols). Posteriorment les tasques seguiran pel carrer de Santa Marta i les voreres (esquerra en sentit circulació) dels carrers del Mar i de Nàpols.

El pressupost d’aquest projecte integral d'obres és de 338.400 euros finançats majoritàriament per l’Ajuntament amb un 71% i la resta, el 29%, mitjançant  contribucions especials. Les tasques d'arranjament d'aquesta zona tenen un termini d'execució de tres mesos i mig.