Girona aprova les noves bases del programa Aixequem Persianes

L’objectiu és fomentar l’obertura de locals comercials a Sant Narcís, Santa Eugènia i Can Gibert del Pla

L’Ajuntament de Girona ha aprovat les noves bases del programa Aixequem Persianes. El projecte, iniciat el 2013, té com a objectiu facilitar ajuts i subvencions econòmiques per fomentar la implantació d’activitats econòmiques en locals situats en els barris de Sant Narcís, Santa Eugènia i Can Gibert del Pla.
 
Una de les principals novetats d’aquesta nova edició és que la persona beneficiària pot rebre un ajut de fins al 100% de la inversió per a l’obertura del local, amb un màxim de 3.500 euros. Són susceptibles de subvenció per a inversió les despeses derivades de l’adquisició de maquinària, utillatge, obres menors, equipament de noves tecnologies, mobiliari o altres despeses assimilades. Una altra de les novetats és que l’ajut en inversió inicial pot ser fins a un màxim del 35% del total.
 
La tinenta d’alcaldia i regidora de Promoció Econòmica, Desenvolupament Local i Turisme de l’Ajuntament de Girona, Glòria Plana Yanes, ha declarat que “amb aquestes bases es vol continuar incentivant l’establiment de noves activitats econòmiques, així com fer un pas més enllà potenciant aquelles iniciatives emprenedores que aporten valor pel seu interès social”.
 
En aquest sentit, les noves bases que ha aprovat l’Ajuntament de Girona, i que regiran properes convocatòries del programa, fan al·lusió al fet que es tracti d’activitats complementàries amb l’oferta del barri; que aportin valor afegit al teixit comercial de la zona; que siguin experiències singulars que contribueixin a dinamitzar zones emblemàtiques o incentivar sectors en risc; que es tracti d’activitats que promocionin el talent, la creativitat o l’artesania, o que siguin projectes cooperativistes.
 
Les activitats no poden tractar-se de concessions de llicències administratives i, en el casos de franquícies, les bases estableixen que s’estudiarà cada cas vist el caràcter d’interès economicosocial que té el programa.
 
Les persones beneficiàries podran rebre ajuts econòmics de fins a 3.500 euros per a l’obertura d’establiments en els barris que inclou el programa. D’aquest total, un màxim de 1.000 euros podrà correspondre a fer front a taxes d’inici d’activitat; certificació tècnica d’inici d’activitat; impost de construccions, instal·lacions i obres (ICIO); taxes d’escombraries, i/o primes d’assegurances per al cobrament del lloguer.
 
Pel que fa als requisits dels locals, les bases continuen establint com a requisits la situació als barris delimitats pel programa, que ha de fer com a mínim 3 mesos que estan tancats i que han de ser locals oberts de cara al públic, entre d’altres.
 
El programa Aixequem Persianes de l’Ajuntament de Girona ha atorgat des del seu inici, el maig del 2013, un total de 62.000 euros i ha ajudat a la creació de 24 iniciatives emprenedores. En un primer moment la iniciativa tenia l’objectiu de captar la instal·lació d’activitat comercial en els barris de Sant Narcís, Santa Eugènia i Can Gibert del Pla, zones que havien quedat especialment afectades per la crisi econòmica.
 
Més enllà del suport econòmic, el programa Aixequem Persianes també ofereix la informació, orientació i assessorament tècnic de part del servei municipal de suport a l’emprenedoria, Girona Emprèn, per a l’anàlisi de la viabilitat i la creació de l’empresa.