Les dones catalanes, qui més visiten Tossa de Mar

Així ho reflecteix un estudi de la UdG encarregat per l'Ajuntament

La Universitat de Girona, a petició de l’Ajuntament de Tossa, ha portat a terme un anàlisi de la demanda turística del municipi amb l’objectiu d’ajudar a la destinació a l’hora de concretar i aplicar part de les polítiques de promoció del municipi.

Entre les diverses conclusions, es pot extreure que, pel que fa a la procedència dels turistes, la major part són dones (56,1%) que provenen de Catalunya (30,7%) seguits de França (12,8%) i de la resta de l’Estat espanyol (11,8%). Així mateix es pot observar que també hi ha nacionalitats amb un percentatge important de turistes com són el Regne Unit (10,7%), Alemanya (5,6%), Holanda (5,4%), Bèlgica (5,4%) o Itàlia (4,8%).


Considerant l’edat del turistes, s’identifica que la mitjana d’edat és de 38,9 anys. Per grups d’edat es pot observar que el 42,9% de turistes tenen menys de 35 anys, una quarta part tenen entre 35 i 44 anys, mentre un 18,9% se situen al grup d’edat entre 45 i 54 anys. Els turistes a partir de 55 anys són menys nombrosos amb un 13,3%. Per tant, les dades mostren que els turistes de Tossa són relativament joves.


Pel que fa al nivell d’estudis i a la situació laboral, s’observa que la majoria dels turistes (61,8%) té estudis universitaris i tenen una situació laboral activa (80%).
En referència a les motivacions que han portat el turista a decidir visitar el municipi i les fonts d’informació emprades per conèixer la destinació, s’observa que la majoria ha escollit Tossa per descansar i relaxar-se, gaudir del sol i platja, gaudir de la natura i la gastronomia i conèixer el patrimoni històric i cultural; i que les fonts per conèixer la destinació han estat, en la seva majoria, buscadors d’Internet (58,4%), l’experiència prèvia (40,8%), la web oficial (33%) o recomanacions de familiars, amics o coneguts (26,6%).


Pel que fa a les dades sobre l’organització del viatge, la mitjana d’estada és de 4,4 dies; i s’observa que un 57% dels turistes era la primera vegada que visitaven Tossa, tot i que un 24,1% del restant eren turistes que com a mínim havien visitat Tossa 4 vegades o més. Tanmateix, els turistes visiten la destinació majoritàriament amb parella (58,4%) i en família (20,8%), s’allotjen a la població mateix (63,3%) i que el tipus d’allotjament majoritari és l’hotel (51%). En referència al mitjà de transport emprat per visitar Tossa, el cotxe (59%) és el majoritari, seguit d’avió (35,4%). I en relació a la despesa turística generada, la mitjana resultant és de 48,69 euros per persona i dia en allotjament; 24,81 euros per persona i dia en restauració; i 23,78 euros per persona i dia en altres serveis com poden ser compres.


I com a conclusions de satisfacció, l’estudi conclou que el turista està molt content amb la decisió d’haver visitat Tossa, que la destinació ha satisfet les seves expectactives i que, no tan sols repetirà (79%), sinó que recomenarà la destinació (98,7%).

Aquests resultats són fruit del conveni que va signar l’Ajuntament de Tossa amb l’Institut de Recerca de Turisme (INSETUR) de la Universitat de Girona per portar a terme l’estudi. Amb aquesta investigació es pretenia aprofundir en l’anàlisi de la tipologia de turistes que visiten la localitat.

L’estudi es va portar a terme realitzant 610 enquestes de 15 de juny a 15 de setembre de 2016, obtenint informació relativa a les següents qüestions:

Identificació de les principals característiques del perfil de la demanda (edat, gènere, procedència, situació laboral i nivell d’estudis).
Presa de decisió (motivació i fonts d’informació emprades).


Organització del viatge (durada de l’estada, freqüència de la visita, composició del grup de viatge, allotjament i mitjà de transport).
Imatge turística de la destinació (elements tangibles i emocions que evoca la destinació).

Tanmateix, s'està valorant ampliar l'estudi a les èpoques de temporada baixa per tal de tenir una visió més àmplia de la demanda durant tot l’any, i per veure les diferències que segurament es faran evidents en les motivacions i les necessitats del turista segons l'època de l'any en què decideix visitar Tossa.

La regidora de Turisme,  Mª Àngels Pujals, valora molt positivament la feina feta per l’equip del Dr. Lluís Coromina i la Dra. Raquel Camprubí a través d’INSETUR. “Tenir dades del perfil de demanda, com organitza el viatge el nostre turista, o conèixer la imatge turística percebuda ens ajuda a poder planificar accions futures”, conclou.