Els pressupostos participats de Roses reben 70 projectes

El consistor ha decidit ampliar el termini de presentació

La primera sessió del Fòrum Ciutadà celebrada el passat dimecres 1 de febrer, va comptar amb la participació d’una vintena de persones. En el decurs de la mateixa, es va informar i resoldre dubtes entorn a les diferents fases que integraran el procés, quina metodologia se seguirà fins a la tria final del projecte o projectes que es desenvoluparan i quins requisits han de complir les propostes que es presentin, entre d'altres. Un dels aspectes tractats va ser l’ampliació del termini de presentació de projectes, que s’ha allargat fins al proper 28 de febrer, amb l’objectiu d’implicar en el procés el màxim de ciutadans i ciutadanes i poder comptar amb un important nombre d’idees, opinions i propostes.

Per continuar presentant i avançant en aquesta fase informativa i de preparació, l’ajuntament ha convocat per al proper dimecres 8 de febrer a les vuit del vespre, una nova sessió del Fòrum Ciutadà, consistent en una sessió de treball en què es formaran grups de debat i de presentació d’idees.

Des de l’inici del procés el passat 19 de gener fins al moment actual, s’han presentat un total de 70 projectes, la majoria d’ells a través del web (també es pot fer presencialment al Servei d’Atenció al Ciutadà, Oficina de Turisme i Biblioteca de Roses). Tot i les nombroses propostes, el consistori ha ampliat el termini de presentació per tal de facilitar la màxima participació i donar a conèixer el màxim possible aquesta primera experiència participativa en l’àmbit pressupostari.

Un bon coneixement de la metodologia emprada i la implicació del major nombre de ciutadans en el projecte és l’objectiu principal que persegueix el consistori en aquest primer any d’aplicació. Més enllà de la dotació econòmica destinada o del projecte que s’acabi executant enguany, el consistori vol aconseguir la implicació veïnal, obrir l’aportació d’idees i el debat i dotar la ciutadania de l’experiència necessària per continuar treballant pel benefici comú del municipi en futurs exercicis.

A aquesta primera fase de sessions informatives i de recollida de propostes, la succeirà la valoració tècnica dels projectes i una darrera fase de votació, on les propostes finalistes se sotmetran a votació ciutadana, oberta a tots els ciutadans majors de 16 anys.

Aquesta és la primera vegada que l’Ajuntament de Roses dóna l’oportunitat als veïns i veïnes de la població de decidir com invertir una part del pressupost municipal. Cada persona pot presentar els projectes que consideri prioritaris incorporar dins els pressupostos municipals de 2017, que òbviament han de respondre a temàtiques de competència municipal i no poden sobrepassar els 150.000 € de cost.