El Pla de l'Estany presenta el II Pla d'Infància i Adolescència

L'estratègia determina les actuacions polítiques dins aquest segment de la població

El Consell Comarcal del Pla de l’Estany va presentar ahir el II Pla d’Infància i Adolescència 2017-2020, que reforça la coordinació, ordenació i planificació de les actuacions i dels serveis destinats als infants i adolescents de la comarca. Segons ha explicat el president del Consell Comarcal del Pla de l’Estany, Jordi Xargay, el pla “constitueix una revisió i actualització del primer Pla d’infància i adolescència del Pla de l’Estany, desenvolupat al territori entre els anys 2012 i 2015” amb l’objectiu de “definir els eixos de treball i convertir-se d’aquesta manera en un acord marc que permeti fer el diagnòstic d’aquest segment de població a la comarca”. Segons Xargay, “invertir en la infància i adolescència representa invertir en el futur de la nostra societat”.

El nou pla, aprovat pel ple d’alcaldes del Consell Comarcal, es converteix d’aquesta manera en el marc d’actuació de les polítiques en l’àmbit d’aquest segment de població fins al 2020 i desplega el marc conceptual del Pacte per la Infància a Catalunya, signat el juliol del 2013, i les indicacions del Pla d’atenció integral a la infància i l’adolescència de Catalunya 2015-2018, aprovat per la Generalitat el juliol del 2015. El pla s’adreça a tots els infants a adolescents de la comarca, de 0 a 18 anys, independentment de quina sigui la seva situació personal, familiar, cultural, econòmica o social, i té en compte des de la promoció i la prevenció, fins al suport, el tractament i la protecció d’aquest segment de la població.

En l’acte de presentació hi ha assistit també la consellera comarcal de Benestar Social, Ester Busquets, que ha explicat els eixos d’actuació que estableix el Pla, i que són: participació social de la infància; inclusió social a la qualitat de vida: igualtat d’oportunitats; atenció a la infància: salut; atenció a la infància: educació i valors; atenció a la infància: família, i mitjans de comunicació. Benestar Social és l’àrea encarregada de desenvolupar el pla, a través de l’Oficina Tècnica del Pla Local d’Inclusió Social de Banyoles (PLIS) i la Taula d’Infància i Adolescència del Pla de l’Estany, que validarà, coordinarà els objectius i proposarà les actuacions que es desenvoluparan en els propers 4 anys. L’objectiu final del pla és desplegar un sistema que agrupi tots els municipis, administracions locals, entitats i associacions del tercer sector que duen a terme polítiques i actuacions adreçades a la infància i adolescència, a partir d’una visió integral i transversal.

Posada en funcionament del pla. Per a la implementació del pla es treballarà a partir del Grup Motor de la Taula d’Infància i la mateixa taula com a plenari, que elaborarà un programa anual d’accions on hi constaran els objectius que cal prioritzar durant aquell any, les mesures que s’impulsen per assolir cadascun dels objectius, les àrees i municipis implicats, el calendari i els criteris d’avaluació. Aquesta planificació anual permetrà fer operatius els recursos, tant humans com econòmics, i impulsar noves línies de treball i accions en el marc d’un pla obert i flexible que s’adapti a les necessitats canviats dels infants i adolescents sense que això desdibuixi l’enfocament estratègic sobre el qual s’ha dissenyat.

La coordinació i el seguiment del pla es realitzarà a través de l’oficina tècnica del PLIS i el Grup Motor de la Taula d’Infància del Pla de l’Estany, però també hi participaran altres espais de participació estables de la comarca com ara la Taula d’Infància del Pla de l’Estany, els consells socials municipals, la Taula d’Inclusió Social, la Taula de Discapacitat del Pla de l’Estany i altres.

Les xifres. A nivell poblacional, a la comarca del Pla de l’Estany, amb dades del 2015, hi ha 6.580 persones de 0 a 17 anys, que representa el 20,86% del conjunt de la població del territori (a Catalunya aquesta xifra és del 18,53%).