Banyoles preveu tenir tres pisos de lloguer social cedits per bancs en els pròxims mesos

A la ciutat hi ha 110 pisos buits que són propietat d'entitats bancàries i grans tenidors

L'Ajuntament de Banyoles preveu incorporar tres pisos més de lloguer social cedits per bancs. Actualment ja en tenen 27, dels quals la majoria (19) són propietat de bancs cedits a l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i els 8 restants són de protecció oficial.

La previsió és que en els pròxims mesos puguin arribar a tenir-ne 30. L'equip de govern (CiU) defensa que l'habitatge és un tema "complex" i que cal treballar "cas per cas" davant les crítiques de la PAH que reclamen una solució per a la quinzena de famílies que viuen en pisos ocupats sense aigua ni llum.

L'alcalde, Miquel Noguer, subratlla que l'ocupació il·legal és totalment contraproduent i posa l'exemple d'una família que fa unes setmanes estava a punt d'entrar a viure a un pis cedit per un banc, arreglat prèviament, però que no van poder fer-ho perquè algú l'havia ocupat de forma il·legal.

Ampliació:

"I això és el que no pot ser, perquè llavors com podem demanar als bancs que arreglin més pisos per després cedir-los?", es queixa l'alcalde de Banyoles, Miquel Noguer. Subratlla que quan s'ocupa il·legalment un pis que ja ha estat assignat a una família després de seguir tots els tràmits representa un perjudici doble. "La família a qui se li ha assignat no hi pot entrar i la que hi ha anat a viure de forma il·legal hi malviu perquè no té donats d'alta els serveis bàsics", afegeix el batlle.

Però què passa quan un pis que ja ha estat cedit a la Generalitat és ocupat de forma il·legal? El procediment estableix que és aquesta administració l'encarregada de demanar l'inici d'un procés judicial per resoldre l'ocupació alhora que s'informa als ocupants dels diferents mecanismes que hi ha per atendre les necessitats, com ara els serveis socials o la Taula d'Emergència en matèria d'habitatge, i s'estudia si hi ha una situació de vulnerabilitat.

110 pisos buits registrats

El registre de pisos buits de la Generalitat té actualment 110 pisos de Banyoles inscrits que porten més de dos anys sense que hi visqui ningú. Són propietat d'entitats bancàries i grans tenidors. Aquest és un registre de caràcter administratiu que depèn de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i que comptabilitza els habitatges adquirits en processos d'execució hipotecària que estan buits sense causa justificada. El Govern va crear aquesta eina inclosa al Decret llei de mesures urgents en matèria d'habitatge aprovat el 2015 - i que el Tribunal Constitucional va tombar en part després- per saber els habitatges buits existents i "reforçar" l'aplicació de l'impost de pisos buits i l'activitat sancionadora municipal.

La nova llei aprovada el 22 de desembre passat per unanimitat, la Llei de mesures de protecció del dret a l’habitatge de les persones que es troben en risc d’exclusió social, recupera l’expropiació temporal de pisos buits inclosos al registre per destinar-los a lloguer social i en limita el temps, un període d'entre quatre i deu anys, sempre que el banc o el gran tenidor no accedeixi a fer la cessió d'ús a l'administració. Hauran de ser pisos inscrits en el Registre d’habitatges buits o situats en municipis amb necessitats d’habitatge social. El cost de la rehabilitació de l’habitatge serà a càrrec de l’entitat bancària, fet que permetrà compensar el cost de l’expropiació. A més, la llei permet aplicar l’impost de pisos buits sobre el triple de municipis –dels 72 que hi havia abans als 234- i dedicar-ne la recaptació a polítiques d’habitatge.

Banyoles no multarà bancs

En el cas de Banyoles, l'equip de govern no contempla sancionar els bancs que tenen pisos buits perquè, segons Noguer, no hi ha cap entitat bancària a la ciutat que no s'hagi mostrat oberta a parlar sobre la cessió d'habitatges per a lloguer social. En aquest sentit, defensa que la col·laboració i el diàleg han donat "bons resultats" i destaca que la ciutat ha passat de tenir un habitatge de lloguer social l'any 2007 als 27 que hi ha actualment i amb la previsió d'arribar als 30 en els pròxims mesos. "Esperem poder anar alliberant habitatges en col·laboració amb els bancs i seguir treballant amb la Secretaria d'Habitatge per poder-los posar a disposició de famílies que més ho necessiten, respectant sempre el circuit dels Serveis Socials".

Per altra banda, elogia la feina que s'ha estat fent a la ciutat en matèria d'habitatge. Actualment, els consta que hi ha 85 famílies que estan en procés d'una execució hipotecària per impagament però s'hi està treballant per buscar una solució. L'alcalde de Banyoles, Miquel Noguer, ha subratllat que en els últims tres anys no hi ha hagut cap desnonament a la ciutat. Insisteix que treballar "cas per cas" és la millor fórmula per resoldre una problemàtica de gran complexitat. Un argument que ha exposat en diferents ocasions davant la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca (PAH) de Banyoles.

El novembre passat, la PAH va fer una manifestació pels carrers de la ciutat per denunciar que hi ha 15 famílies sense recursos que viuen en pisos ocupats sense aigua i llum. Demanaven que l'Ajuntament i la Generalitat intercedissin per poder posar aquests habitatges a lloguer social. També critiquen que el consistori no hagi multat cap banc que és propietari de pisos buits a la ciutat.