Acaba sense acord la reunió entre l’Ajuntament de Figueres i els treballadors de Fisersa

Ambdues parts s’han tornat a citar dijous per seguir negociant i evitar una vaga

La reunió entre l’Ajuntament de Figueres i els treballadors de la neteja, l’enllumenat i la jardineria que s’ha celebrat aquest dimarts amb la mediació de la Inspecció de Treball de la Generalitat ha acabat sense acord.

Els representants del consistori, els de les empreses Fisersa i Ecoserveis i els dels treballadors han decidit, però, seguir negociant dijous a la tarda amb l’objectiu d’arribar a una entesa que eviti una vaga en aquests serveis convocada a partir del dia 20 de desembre.

Cal recordar que en la primera mediació, l’1 de desembre, ja es va acordar endarrerir uns dies la vaga, atès que inicialment estava prevista per al 12 de desembre.

Ampliació:

La darrera proposta de l’Ajuntament garanteix per escrit un “gran respecte” de les condicions laborals i salarials dels treballadors. Es tracta, segons l’Ajuntament de “posar-ho tot per escrit per tal de garantir millor tots els compromisos de cara al futur”, tal i com, indica, han demanat els sindicats.

A l’assemblea celebrada a principis d’aquest mes pels treballadors de Fisersa es va arribar a un acord en el conveni col·lectiu, fet que, segons l’Ajuntament, “ha de servir d’exemple de diàleg per arribar a un acord satisfactori en la negociació d’Ecoserveis”.

La darrera proposta de l’Ajuntament inclou, entre altres punts, el compromís detallat de no aplicar mesures laborals que comportin l’extinció dels contractes dels treballadors subrogats a l’empara de causes objectives de tipus productiu i/o econòmiques i/o organitzatives.

També preveu que en el moment de la subrogació tindran preferència a l’hora de cobrir noves necessitats de llocs de treball en els serveis de jardineria i enllumenat públic de Fisersa aquells treballadors que no van ser objecte de subrogació i que haguessin format part de la borsa de treball d’Ecoserveis, mitjançant contracte temporal en aquets serveis. A més, es garanteixen les condicions individuals més beneficioses dels treballadors d’Ecoserveis sense posar en perill les condicions de la plantilla de Fisersa.