La Xarxa de Salut Mental i Addiccions de Girona atén gairebé 14.000 adults el 2015

Els centres de detecció precoç de psicosi de Girona i Blanes fan un total de 6.273 visites

Aprofitant la celebració del Dia Mundial de la Salut Mental, la Xarxa de Salut Mental i Addiccions de les comarques gironines (gestionada per l'empresa pública IAS) ha fet balanç de les actuacions del 2015. Durant l'any passat, la xarxa ha atès gairebé 14.000 adults, dels quals 3.483 tenien un trastorn mental greu (24,14%). En el cas de l'atenció comunitària especialitzada en menors, s'han atès més de 5.000 nens i joves, dels quals 447 també han estat diagnosticats de trastorn mental greu.

Per la seva banda, els centres d'atenció i seguiment a les drogodependències (CAS) han atès més de 4.000 pacients. En el seu conjunt els centres de salut mental comunitaris d'adults de la demarcació s'han fet 78.873 visites i, en el cas dels centres infantojuvenils, un total de 27.152. En relació amb els centres de rehabilitació psicosocial comunitaris (centres de dia de salut mental), l'any 2015 s'han atès 439 pacients amb trastorn mental greu i s'hi han realitzat prop de 25.000 activitats, dirigides a treballar la rehabilitació i normalització personal, familiar i social de l'usuari.

Un altre dels programes que impulsa aquesta xarxa és el d'atenció a la psicosi incipient, amb dos centres de detecció precoç a Girona i Blanes . En aquests centres s'han fet un total de 6.273 visites durant el 2015 a un conjunt de 282 pacients en seguiment, dels quals 38 han estat casos nous.

Els diagnòstics més comuns

Pel que fa als diagnòstics més comuns, del total de pacient adults atesos el 2015 el 70% pateix trastorns vinculats a l'estat d’ànim. Dins d'aquests, un 19,20% són trastorns adaptatius, un 18,75% per ansietat, un 16,09% trastorns psicòtics i un 6,76% trastorns de la personalitat. El percentatge restant correspon a altres diagnòstics.

En persones menors de 18 d'anys, el 21,3% dels pacients atesos l'any 2015 tenien un trastorn adaptatiu, un 14,8% dèficit d'atenció, un 13,1% ansietat, un 8,1% trastorns emocionals, un 6,4% un retard en el desenvolupament, un 6,7% són joves amb trastorn de conducta alimentària, un 5,1%, pateix psicosi infantil i un 4,8% són pacients amb trastorns de conducta. El percentatge restant correspon a una àmplia amalgama de diagnòstics.

Cal més promoció i prevenció en l'àmbit de la salut mental

Segons la xarxa, aquestes dades indiquen que és necessari desenvolupar iniciatives de promoció i prevenció de la salut mental en els diferents nivells d'atenció i intervenció però, sobretot, l'entitat creu que cal reforçar l'àmbit social i comunitari, així com en l'educatiu i ocupacional.

La xarxa recorda que, segons l'Organització Mundial de la Salut (OMS), s'estima que aproximadament entre un 15-25% de la població pateix o patirà algun trastorn mental al llarg de la seva vida. A títol d'exemple, l'esquizofrènia afecta 400.000 persones a l'Estat. Per cada pacient amb diabetis tipus I, hi ha quatre pacients amb esquizofrènia o, comparat amb l'esclerosi múltiple, per cada cas n'hi ha deu d'esquizofrènia. Segons l'OMS, l'esquizofrènia és la tercera causa de discapacitat entre la població de 15 a 44 anys d'edat a tot el món.

Dia Mundial de la Salut Mental

Amb la voluntat de debatre i alhora divulgar, reflexionar, reivindicar i també celebrar el Dia Mundial de la Salut Mental, l'Associació Família i Salut Mental de Girona i Comarques, l'Institut d'Assistència Sanitària (IAS), la Fundació Drissa i la Fundació Tutelar de les Comarques Gironines han organitzat un programa commemoratiu que es desplegarà del 3 al 10 d'octubre sota el lema 2016 'La prevenció, la clau de l'equilibri'. El programa es durà a terme a diverses poblacions de la demarcació i tractarà l'atenció a la salut mental des de diferents vessants.