El Consell Comarcal de la Selva destinarà 360.000 euros al menjador escolar en tres anys

Cada escola rebrà 5.000 euros per curs

El Consell Comarcal de la Selva destinarà un total de 360.000 euros a inversions als menjadors escolars en els propers tres anys. Aquesta convocatòria anual de subvencions anirà destinada a les AMPA de les escoles usuàries del servei de menjador del Consell Comarcal de la Selva. En aquest curs, el 2015-2016, són 31 les escoles usuàries d’aquest servei.

El president del Consell Comarcal de la Selva, Salvador Balliu, ha explicat: “Aquestes convocatòries aniran destinades exclusivament a finançar despeses o inversions que repercuteixin directament en el servei de menjador escolar.” Així, d’una banda, es finançaran aquelles inversions en instal•lacions a la pròpia escola o en diferents tipus d’equipaments, sempre que estiguin relacionats amb activitats que es duguin a terme durant l’horari escolar; i de l’altre, els projectes d’educació social i en el lleure durant l’horari de menjador escolar, que comportin la necessitat de subcontractar professionals o empreses per desenvolupar-los o la necessitat d’adquirir material o equipaments necessaris per dur-ho a terme.

En aquest punt, Balliu ha volgut incidir en aquest fet: “S’exclouen totes aquelles despeses que comportin només la contractació de monitoratge durant l’horari de menjador sense que hi hagi un projecte consistent al darrere, així com la inversió en materials i utillatge relacionats amb la prestació del servei de cuina i menjador, que han d’anar a càrrec de l’empresa adjudicatària.” A més a més, el president ha volgut deixar molt clar que només es beneficiaran d’aquesta subvenció aquelles escoles que el menjador de les quals està gestionat pel Consell”. I és que, tal com ha recordat Balliu, aquests diners provenen del cànon de l’empresa que presta el servei de menjador escolar a les escoles gestionades pel Consell Comarcal. Aquest cànon són uns diners que, tal com assegura Balliu, “Es revertiran íntegrament a aplicar millores a aquest servei que té delegat el Consell Comarcal.”

5.000 euros per curs

Les escoles el menjador de les quals és gestionat pel Consell Comarcal de la Selva podran accedir a una dotació màxima de 5.000 euros per escola i curs. Cada curs s’invertiran un total de 120.000 euros i, per tant, el total de les convocatòries d’ajuts per als tres propers cursos 2016-2017,2017-2018 i 2018-2019 serà de 360.000 euros.


Aquesta inversió que l’ens comarcal farà als menjadors escolars durant els propers tres anys s’han donat a conèixer en el marc d’una reunió de treball en què participaven els directors de les escoles de la Selva interior, i que havia estat convocada pel Centre de Recursos Pedagògics. Ha estat el mateix president del Consell Comarcal de la Selva, Salvador Balliu, qui, durant la reunió, ha informat d’aquesta inversió als menjadors escolars en els propers anys.