Foment licita les obres de millora de l'enllaç de Vidreres a l'A-2 per 24,4 MEUR

L'actuació permetrà millorar la connexió des de Barcelona per l'AP-7 cap a l'autovia en sentit Girona

El Ministeri de Foment ha licitat el contracte per a l'execució de les obres de l'enllaç de Vidreres (Selva) a l'autovia A-2. La licitació surt publicada aquest divendres al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE).

El pressupost de licitació de les obres, que surt publicada aquest divendres al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE), ascendeix als 24.428.629 euros. L'actuació permetrà millorar la funcionalitat de l'enllaç, sobretot la connexió des de Barcelona per l'AP-7 cap a l'A-2 en sentit Girona. Segons ha apuntat el Ministeri, aquesta actuació s'emmarca dins del pla de millora del corredor format per l'autopista AP-7 i la carretera N-II al seu pas per Girona.

A l'entorn de Vidreres es connecten actualment la carretera N-II i l'autovia C-35 de Maçanet de la Selva a Palafrugell per mitjà d'un enllaç amb forma de trèvol. La N-II connecta amb l'AP-7 a través d'aquest enllaç i d'un petit tram de la C-35.El Ministeri assenyala que a causa de la transformació de la N-II en l'autovia A-2 en aquesta zona (actualment en execució el tram Maçanet – Sils) és "necessari" remodelar l'enllaç de Vidreres "per augmentar les seves prestacions", especialment en el moviment des de Barcelona per l'AP-7 cap a l'autovia A-2 en sentit Girona.

Per a això se substituirà el branc actual en forma de llaç, on els vehicles han de girar 270 graus amb un radi reduït, per un branc semi-directe amb traçat més ampli que permet major velocitat i augmenta la capacitat.A més, en aquest projecte es dissenya un nou enllaç al sud del de de Vidreres, denominat de Can Cartellà.

Entre tots dos es construirà un nou traçat per a la N-II que millora les característiques de l'actual mitjançant l'ocupació de corbes de ràdio més ampli, segons ha apuntat el Ministeri. L'antiga N-II quedarà com a via de servei a l'oest del nou traçat per a la N-II. També es construirà una via de servei a l'est del nou traçat de la N-II.

D'aquesta forma, s'eliminen els accessos directes de camins i propietats adjacents a la carretera, reordenant-los en aquestes vies de servei, la qual cosa incrementarà la seguretat vial, assenyala el Ministeri. Les dues vies de servei, a l'est i oest del nou traçat de la N-II entre els enllaços de Vidreres i Can Cartellà, tindran continuïtat tant cap al nord en el tram de l'autovia A-2 entre Maçanet i Sils, com cap al sud en el projecte de condicionament de la N-II entre Tordera i Maçanet de la Selva, actualment en redacció.

A més es projecta una nova glorieta en la C-35, al costat de les cabines de peatge per les quals s'accedeix a l'autopista AP-7.La nova glorieta en la C-35 estarà formada per una calçada anul·lar de 8 metres que permetrà albergar dos carrils i voral exterior i interior. Es necessitarà la construcció de deu estructures, que són tres passos superiors, formats per taulers de llosa de formigó pretesat -un d'ells permetrà constituir l'enllaç de Can Cartellà i els altres dos el nou branc semi-directe a l'enllaç de Vidreres-, dos passos inferiors que permetran el pas de les dues vies de servei per sota de l'autovia C-35, i cinc murs, fonamentalment per minimitzar l'ocupació de la infraestructura i així evitar afeccions a les edificacions adjacents.