La Generalitat desestima l'ampliació de la carretera que passa pels Aiguamolls de l'Empordà

Considera que l'obra "pot tenir efectes apreciables" sobre el parc

El Departament de Territori i Sostenibilitat ha desestimat el projecte de condicionament de la via GIV-6013, coneguda popularment com la carretera "dels tres ponts", que passa pel bell mig de l'espai protegit dels Aiguamolls de l'Empordà. Considera que el projecte, promogut i tramitat per la Diputació de Girona, "pot tenir efectes apreciables" sobre l'espai protegit.

En la seva resolució, el Departament determina que el projecte "no té viabilitat ambiental" i que qualsevol actuació haurà d'incloure "alternatives de millora de la carretera que siguin ambientalment viables i compatibles amb la conservació dels valors naturals associats a l'espai protegit".

El posicionament del Departament de Territori i Sostenibilitat dóna la raó als ecologistes que el passat mes d'agost van denunciar mitjançant una acció simbòlica a la mateixa carretera que les obres eren "innecessàries i injustificades" perquè afectarien la vegetació i els tamarius que voregen la carretera. La IAEDEN, impulsora de la protesta, va recollir, a més, més de 1.000 signatures en contra de les obres.

Segons la Diputació de Girona, el projecte de condicionament de la via volia millorar dos trams de corbes de 900 metres que només afectarien un 11% de la carretera tot i que també s'havia previst ampliar els tres ponts fins arribar als sis metres de calçada perquè hi poguessin passar dos vehicles al mateix temps. El cost de les obres era, segons l'ens supramunicipal, de 800.000 euros.

En un comunicat, La Generalitat recorda que el Pla especial dels Aiguamolls de l'Empordà només permet en aquesta via executar "obres de manteniment, actuacions destinades a disminuir l'impacte sobre els sistemes naturals d'aquesta carretera i obres de millora que es justifiquin en relació amb la seguretat de les persones, en aquest cas prioritzant les opcions que comportin una menor afectació dels hàbitats i les espècies silvestres de la reserva natural".

La pràctica totalitat del projecte se situava dins l'espai del Pla d'Espais d'Interès Natural (PEIN) "Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà", que també forma part de la Zona d'Especial Conservació (ZEC) i de la Zona d'Especial Conservació per a les Aus (ZEPA) de la Xarxa Natura 2000. Al llarg de mig quilòmetre, la traça transcorre dins o al límit de la Reserva Natural Integral (RNI) "Els Estanys".

Zona d'Especial Protecció (ZEPA)

La ZEPA dels Aiguamolls de l'Empordà forma part de les denominades àrees crítiques del Pla de recuperació del bitó (Botaurus stellaris). Com a espècies vertebrades més vulnerables o en perill d'extinció a l'entorn de la carretera es troben, a més del bitó, el turó (Mustela putorius), el martinet ros (Ardeola ralloides), el gaig blau (Coracias garrulus) i el xoriguer petit (Falco naumannii). També es troba en la zona del projecte una àrea prioritària de reproducció, alimentació, dispersió i concentració local d'espècies d'aus amenaçades. Respecte als mamífers, la llúdriga (Lutra lutra) es pot localitzar al llarg de les masses d'aigua existents al parc natural, que formen part de l'àmbit territorial del Pla de conservació de la llúdriga a Catalunya.

publicitat