L’Ajuntament de Girona contracta 148 persones que es trobaven a l'atur

El consistori aporta 228.982 euros de cofinançament i es compta amb una subvenció de 1.095.200 euros de la Generalitat

Per a l’execució del Pla Extraodinari d'Ocupació Local l'Ajuntament de Girona ha contractat un total de 148 persones en situació d’atur durant un període de 6 mesos, que va del 15 de juliol de 2010 al 14 de gener de 2011, mitjançant un contracte de treball de durada determinada d’interès social. La selecció d’aquests treballadors/es s’ha realitzat entre un total de 371 CV derivats pel Servei d’Ocupació de Catalunya. La jornada de treball que realitzaran les persones contractades és a temps parcial, i correspon al 70% de la jornada (24,5h/ setmanals).

El Pla també contempla que durant la contractació els treballadors han de participar en accions de formació professionalitzadora i/o transversal fora de l’horari laboral, per la qual cosa s’estan programant diferents activitats formatives en funció de l’especificitat de cadascun dels projectes. En aquest sentit, les accions de formació previstes són les següents:
 
-Prevenció de riscos laborals específics pels treballadors del sector de la construcció.
-Eines ACTIC
-Dinamització digital i entorns web
-Digitalització de documents culturals
-Desenvolupament sostenible i eficiència energètica
-Energia i educació ambiental
 
Els 28 projectes que s’estan realitzant són els anomenats 'Eficència energètica i energies renovables' (inclou 21 persones); 'Rehabilitació d'habitatges d'edificis, equipaments municipals i via pública (76 persones) i, finalment, 'Tecnologies de la informació i la comunicació' (51 persones).
 
L’Ajuntament de Girona aporta en aquest Pla Extraordinari d’Ocupació Local un total de 228.982,14 euros de cofinançament. La subvenció obtinguda per part del Departament de Treball és d’un total de 1.095.200 euros.