Més protecció a la presa de Darnius per fer front a l'onatge generat per la tramuntana

Els treballs han tingut un cost de 8.900 euros (+IVA)

L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) ha dut a terme diverses actuacions destinades a incrementar la protecció de la presa de Darnius Boadella, a l’Alt Empordà, en cas d’episodis de fort onatge. Els treballs s’han concentrat en la protecció del parament que es troba aigua amunt del dic de tancament conegut com el dic dels Fangots de la presa de Darnius Boadella.
 
Cal tenir en compte que la ubicació d’aquesta infraestructura està caracteritzada per la freqüència de forts vents (tramuntana), que afavoreixen un onatge continu i virulent. Per una altra banda, aquest dic de tancament és de terra i la protecció del parament d’aigua amunt s’ha de mantenir en bones condicions per tal de protegir l’espatller davant de possibles erosions associades a les variacions de nivell o l’onatge.
 
Per evitar possibles danys a l’estructura de la presa, l’ACA ha dut a terme la restauració, millora i consolidació de l’escullera que hi ha al dic dels Fangots, ubicat al marge esquerre de la presa i que permet dissipar i esmorteir els efectes de l’onatge, protegint així el dic de tancament de la presa.
 
S’han destinat 8.900 euros (IVA no inclòs) en els treballs, que han tingut una durada de 3 mesos.

publicitat