Les cambres de comerç de Palamós i Sant Feliu de Guíxols es fusionen

L'objectiu de la unió, la primera entre cambres catalanes, és generar més recursos i evitar duplicitats

Les cambres de comerç de Palamós i Sant Feliu de Guíxols han iniciat un procés de fusió. Aquesta és la primera unió de cambres que es dóna a Catalunya i es fa amb l'objectiu de generar més recursos i evitar duplicitats. El procés, que es fa sota la tutela de la Generalitat, culminarà amb la convocatòria d'eleccions.

El fet d'unir-se les ha de fer més competents a l'hora de participar en programes europeus en col·laboració amb cambres d'altres països. Des de les institucions argumenten que els "canvis profunds" en l'economia i en el teixit empresarial han portat a plantejar-se formes de gestió "més eficients". Es mantindran les dues seus i cadascuna s'especialitzarà en determinades funcions. Els plens de les dues cambres ja han aprovat, en sessió plenària, un acord d'intencions per tirar endavant la fusió, que estarà tutelada pel Departament d'Empresa i Ocupació, i que culminarà amb la convocatòria d'eleccions camerals. 

Des de les dues institucions justifiquen aquesta unió pels "canvis profunds" que ha experimentat l'economia en els darrers anys i, en concret, el teixit empresarial també a les comarques gironines. Segons reconeixen, això les ha obligat a plantejar formes "més eficients" de gestió i de prestació dels serveis. 

Per altra banda, el nou marc normatiu que dibuixa la recentment aprovada Llei de Cambres estatal les orienta cap a la generació de recursos propis com a font principal de finançament. En aquest sentit, hi jugarà un paper important la participació en programes europeus amb la col·laboració de cambres de comerç d'altres països. Per això, argumenten que la fusió permetrà a la cambra resultant incrementar la generació de recursos, evitar duplicitats i disposar d'economies d'escala.  

Dues cambres que ja estaven molt relacionades

En l'estudi presentat al Departament d'Empresa i Ocupació es posa de manifest la "gran complementarietat" de les dues cambres i "l'elevat grau d'integració" que ja tenen en l'actualitat. Per això, es considera que la fusió garanteix la viabilitat de les dues institucions i millora els mitjans disponibles per a les funcions que han de desenvolupar.

A l'espera de que s'aprovi la nova Llei de Cambres Catalanes, el Departament d'Empresa i Ocupació farà la tramitació que correspongui per tal de poder elevar al Govern de la Generalitat la proposta de fusió. Si cal, serà el Govern qui dictarà les normes de funcionament pel període transitori, fins que es puguin convocar eleccions. 

Durant aquest període, es preveu funcionar ja com una sola cambra, unificant el funcionament dels òrgans executius i de govern i treballant amb un pressupost consolidat. L'estudi preveu que les dues seus es mantinguin però que cadascuna s'especialitzi en determinades funcions.