HibriturSelva, escollit com a bona pràctica internacional en desenvolupament econòmic local i turisme

El projecte s’ha centrat en el desenvolupament d’un sistema de treball que incorpora la innovació oberta en l’àmbit turístic

El projecte innovador HibriturSelva ha estat escollit com a bona pràctica internacional en desenvolupament econòmic local i turisme. L’organització Governance International ha escollit aquest projecte per la seva vocació innovadora i per haver fet possible un canvi en la gestió de productes turístics , amb la finalitat de capacitar els actors del territori i establir noves formes de co-producció en la creació de productes i serveis turístics a la Selva.

El projecte HibriturSelva es va iniciar a finals de 2012, té com a objectiu la generació d’un espai comú per a la col•laboració entre persones i empreses que poden aportar valor al sector del turisme. A través de processos d’innovació oberta, el projecte promou la creació de productes i serveis creatius, intensius en coneixement i basats en la diferenciació territorial. Està dirigit a les petites i mitjanes empreses ( PIME) i a la resta d’agents del territori que poden aportar valor a través de propostes de col•laboració creatives.


Desprès de tres anys de funcionament, el projecte ha permès desenvolupar i posar en la pràctica una metodologia de suport a les empreses per a la creació de productes i serveis turístics innovadors al voltant dels recursos del territori. Avui, HibirutrSelva compta amb més de 300 col•laboradors entre persones, empreses del sector i entitats de la comarca. Aquests s’han organitzat en 29 grups de treball i 9 laboratoris d’innovació, des d’on s’han creat 34 nous productes o serveis turístics i 12 nous paquets o activitats per a agències de viatges .


El projecte ha estat impulsat dins del Programa d’ajuts a projectes innovadors i experimentals del Servei d’Ocupació de Catalunya i ha estat co-finançat pel Fons Social Europeu.