L'edifici de la Catequística de Figueres, declarat Bé Cultural d'Interès Nacional

La popular 'Cate' és una de les millors mostres d'arquitectura racionalista

El Consell Executiu ha aprovat declarar l'edifici del Patronat de la Catequística de Figueres com a Bé Cultural d'Interès Nacional (BCIN), en la categoria de monument històric, i n'ha delimitat també l'entorn de protecció.

Emmarcat dins l'estètica del racionalisme, la popular 'Cate' -ubicada a la Ronda del Rector Aroles, a la part alta del nucli urbà- és una de les millors mostres d'aquest corrent arquitectònic i aporta un testimoni excepcional de l'arquitectura dels anys trenta del segle XX a la zona de l'Empordà, àmpliament reconegut i documentat.

Segons la Generalitat, els seus valors històrics, arquitectònics i culturals dins del moviment racionalista el fan mereixedor d'una protecció adient.

La seva construcció va començar l'any 1931 i les obres van acabar l'any 1935, d'acord amb el projecte de l'arquitecte Emili Blanch. La construcció és un testimoni excepcional de l'arquitectura dels anys trenta, que tot i tenir encara referències noucentistes, és netament racionalista i una referència d'aquest tipus d'arquitectura. Això es posa de manifest en la composició horitzontal de les finestres allargades amb fusteria i els ràfecs de geometria simple, la coberta plana i practicable acompanyada de la barana tubular, així com la simplicitat de la façana amb absència de decoració.


La definició de l'entorn de protecció pretén garantir l'equilibri entre la creació d'una àrea que controli l'entorn del monument i no afecti més espais dels estrictament indispensables per a la seva correcta percepció. La construcció es troba actualment en un espai lliure municipal i immers en una zona urbana d'edificació aïllada de baixa densitat. Inicialment, el seu emplaçament estava als afores del nucli de Figueres. La delimitació de l'entorn garanteix el predomini de l'immoble per sobre les parcel·les privades més pròximes.

Entorn de protecció del Castell de Palafolls

El Govern també ha aprovat delimitar l'entorn de protecció del Castell de Palafolls, al Maresme, que el 1993 va ser declarat Bé Cultural d'Interès Nacional. S'ha inclòs el subsòl del monument en aquesta protecció. La mesura té com a objectiu conservar el llegat patrimonial i garantir la pervivència dels múltiples valors culturals del castell i del seu entorn en les millors condicions possibles.

El Castell de Palafolls és un element rellevant pel seu significat històric i també perquè configura una imatge paisatgística molt potent que identifica el lloc, no només en un marc proper, sinó sobretot a la llunyania. El perfil irregular i la peculiar silueta del castell esdevenen visibles des de molts punts per la seva situació, coronant la carena muntanyosa. Del monument original només en queden les restes, que s'han anat reformant i ampliant els últims anys per consolidar-lo i conservar-lo, mantenint l'estètica original. També s'ha adaptat perquè sigui visitable.