Puja un 15% la recaptació d'impostos a les comarques gironines durant el 2014

Les arques públiques ingressen 149,73 MEUR

La Generalitat va recaptar 149,73 MEUR en impostos a les comarques gironines durant el 2014, un 15,45% més que l'any anterior. En gran part, aquest augment s'explica per l'increment d'ingressos dels tributs vinculats amb l'habitatge de segona mà.

No només perquè van pujar les compravendes d'aquests pisos (a la demarcació, fins a un 22%) sinó perquè el Govern havia incrementat del 8 al 10% el tipus de l'impost que grava aquestes operacions.

De tot el llistat de tributs propis i cedits per l'Estat, entre els que van augmentar recaptació al territori hi ha Successions i Donacions o la taxa turística (de fet, la marca Costa Brava va permetre ingressar 7 MEUR). Per contra, Patrimoni va baixar.