Els ciutadans de Girona reciclen pràcticament la meitat dels residus que generen

En només un any la recollida selectiva creix un 20% i l'orgànica l'augment és del 58%

L'Ajuntament de Girona ha presentat aquest matí la memòria del 2014 de la regidoria de Seguretat, Mobilitat i Via Pública. Entre les diferents actuacions, destaquen les dades de recollida de residus. El 2014 es va tancar amb 38.842 tones de residus generats, un 3,54% més que l'any anterior. De tots ells, el 45% es va poder reciclar gràcies a què els ciutadans van dipositar les deixalles en algun dels contenidors de recollida selectiva. 

El regidor de Sostenibilitat, Jordi Fàbrega, ha destacat que el canvi de tots els contenidors de la ciutat per uns de càrrega lateral ha ajudat a millorar les xifres de reciclatge perquè són més còmodes i, en casos com els de la fracció orgànica, també són més nets. En aquest darrer cas, per exemple, ha crescut un 57,7% el nombre de tones dipositades en els contenidors d'orgànica, passant de les 4.900 tones del 2013 a les 7.724 del 2014. 

També han experimentat millores altres fraccions, com les de mobles i estris vells (+20%), vidre (+12,37%) o el paper (+11,51%). De fet, només ha baixat el reciclatge d'envasos lleugers (-22,7%), un fet que el regidor reconeix que podria venir provocat perquè els nous contenidors són més incòmodes perquè tenen una obertura més petita. 

A nivell general, la recollida selectiva ha passat en un any del 26,6% al 45%, quasi un 20% més en només un any. Això fa que la fracció rebuig (allò que no es pot reciclar) hagi baixat un quasi un 10%. En aquesta millora hi ha contribuït també el fet que al Barri Vell i al Mercadal s'ha instaurat la recollida selectiva a través d'un sistema de cubells que es posen i treuen cada nit a 32 punts d'aquests dos barris. 

Més abonats al servei d'aigües

El 2012 va baixar per primera vegada el nombre d'abonats a la companyia d'aigües, un fet que tenia estreta relació amb el moment econòmic ja que algunes baixes eren de comerços i locals que havien deixat de funcionar. El 2014, en canvi, hi ha hagut un augment de 255 nous abonats. 

Altres dades que es desprenen de la memòria en relació a aquest servei són, per exemple, el nivell de pèrdua d'aigua per fugues o avaries a la xarxa. El servei té un 13,42% d'aigua incontrolada, una dada que, segons el regidor, està en la línia dels nivells que acostumen a tenir totes les ciutats. 

El ple va aprovar al desembre una tarifa ecosocial per a famílies amb pocs recursos per tal de bonificar-los no només el consum d'aigua sinó també la taxa d'escombraries i de clavegueram. L'estalvi mínim per als beneficiaris és del 63% i pot arribar fins al 84% en els casos més greus.
L'ajuntament calcula que la tarifa es podria aplicar a 900 llars, tot i que encara no hi ha cap abonat que se n'estigui beneficiant. "Estem en una fase de difusió i els serveis socials estan informant a aquelles famílies que reben ajudes del consistori per pagar rebuts", ha explicat Fàbrega. Serà l'empresa Aigües de Girona, Salt i Sarrià qui assumirà el cost de les bonificacions. 

Girona, una ciutat neta

L'Ajuntament de Girona va encarregar a una empresa externa que audités el nivell de neteja dels carrers de la ciutat. Aquesta empresa el que fa és estudiar diversos punts de la ciutat i en radis de 200 metres quadrats analitza quina quantitat de papers, burilles o excrements de gos hi troba.

En base a aquestes dades, elabora un índex d'embrutiment per determinar on es troba cada ciutat.

Segons aquests índexs, si una ciutat està per sota del 20, es considera neta. Girona s'ha situat, de mitjana, en el 7,9 i ha anat millorant els registres al llarg del 2014. Quan es va començar a auditar el nivell de neteja, els carrers de la ciutat van obtenir un 9,53 (gener) i, en canvi, al desembre l'índex era del 7.