Aprovada la denominació 'embassament de Darnius Boadella'

Servirà de referència per a l'edició de cartografia, retolació, guies i altres publicacions

El Consell Executiu ha aprovat adoptar la denominació embassament de Darnius Boadella per a l'embassament del riu la Muga, a l'Alt Empordà, que es troba situat als termes de Maçanet de Cabrenys, Sant Llorenç de la Muga, Terrades i, majoritàriament, dins del terme de Darnius.

D'ara en endavant, la denominació servirà de referència per a l'edició de cartografia, retolació, guies i altres publicacions i productes informatius.

L'article 18.3 de la Llei de política lingüística estableix que correspon a l'Executiu l'aprovació de tota mena de topònims, llevat de vies urbanes i nuclis de població, que correspon als ajuntaments. La Comissió de Toponímia és l'òrgan d'assessorament, consulta i proposta en relació amb la fixació oficial dels topònims de Catalunya.