El Parlament aprova per unanimitat la supressió de les cambres agràries catalanes

S'ha atorgat més temps per a adaptar les titulacions esportives

El ple del Parlament de Catalunya ha aprovat aquest dimecres per unanimitat el projecte de llei de representativitat de les organitzacions professionals agràries. El Govern ha sol·licitat que el projecte es tramiti en lectura única, procediment de màxima celeritat, i suposa la supressió de les cambres agràries de Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona.

A canvi es crearà un nou model amb organitzacions professionals representatives escollides per eleccions cada cinc anys. D'altra banda, també s'ha aprovat unànimement ampliar fins al 2017 -és a dir, per dos anys més- el termini perquè tècnics i professionals de l'esport adaptin titulacions a la llei que regula les seves ocupacions.

Pel que fa al projecte de llei de representativitat de les organitzacions professionals agràries, el Govern volia tramitar-lo en lectura única perquè és el procediment més ràpid. La idea era que la iniciativa s'aprovés en un sol debat al ple sense que els grups poguessin presentar esmenes a la totalitat.

El text, que s'ha aprovat per unanimitat, suprimeix les cambres agràries de Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona i en destina el patrimoni i els mitjans personals a la Fundació de la Pagesia de Catalunya.

En lloc de les quatre cambres es crea un nou model amb organitzacions professionals representatives escollides per eleccions cada cinc anys. Les organitzacions que obtinguin com a mínim el 15 per cent dels vots exerciran la representació institucional davant les administracions públiques i altres entitats o organitzacions de caràcter públic.

Més temps per adaptar titulacions esportives

El ple també ha debatut la validació del decret llei del Govern que amplia fins a l'1 de gener del 2017 el termini perquè els tècnics i professionals que duen a terme activitats físiques i esportives adaptin les seves titulacions a la llei de l'exercici de les professions de l'esport. Aquest termini acabava l'1 de gener de 2015.

L'objectiu és evitar sancions que perjudicarien el sector i disposar de més temps per tramitar i aprovar la modificació de la llei, ara en tràmit parlamentari. La iniciativa ha de donar cobertura a les noves necessitats detectades des que va entrar en vigor, l'any 2008. Finalment, el decret llei d'ampliació s'ha aprovat per unanimitat.