El Govern ordena el tancament de l'abocador de Vacamorta

Santi Vila ja ha signat el decret que suspèn l'entrada de més residus

El conseller de Territori i Sostenibilitat, Santi Vila, ha signat la resolució per a la suspensió de l’entrada de nous residus al dipòsit controlat de Vacamorta, a Cruïlles (Baix Empordà), que explota l’empresa Recuperació de Pedreres, SL. Aquesta resolució dóna compliment a la interlocutòria del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el sentit que no escau la suspensió de l’execució de la sentència de setembre de 2011 que declarava la nul·litat de l’autorització ambiental de la instal·lació per motius urbanístics.
 
A partir d’ara, es notificarà a l’empresa explotadora la resolució de suspensió. Tot seguit, l’Agència de Residus de Catalunya (ARC) donarà de baixa les fitxes d’acceptació de residus i notificarà gradualment als productors que ja no els poden dur en aquesta instal·lació.
 
L’Agència de Residus de Catalunya, l'Agència Catalana de l'Aigua i la Direcció General de Qualitat Ambiental duran a terme les inspeccions i els controls necessaris per al correcte compliment d’aquesta decisió.
 
Recurs de reposició
 
Paral·lelament, el Departament de Territori i Sostenibilitat ha interposat un recurs de reposició contra la part de la interlocutòria del TSJC referida a la restauració de l’espai afectat. El recurs es posiciona en el sentit que la clausura i restauració es faci de forma progressiva per evitar els efectes negatius sobre la salut i sobre el medi que podria provocar el trasllat dels residus en descomposició que hi ha actualment al recinte, que ascendeixen a 2,2 milions de tones.
 
Es tracta de residus industrials amb molt baix contingut orgànic, però que generen un volum de lixiviats i emissions de biogàs que cal tractar amb garanties de seguretat, per la qual cosa se’n desaconsella el seu trasllat. Actualment, es troben confinats en un vas impermeabilitzat totalment controlat pel que fa a la qualitat de les aigües subterrànies i a l’anàlisi de les emissions atmosfèriques.