L’Ajuntament de Roses incorpora 34 aturats per treballar en 6 plans d’ocupació

Els contractes tenen una durada de sis mesos

L’Ajuntament de Roses ha apostat per la generació d’ocupació a la població i ha obtingut la totalitat dels sis plans d’ocupació sol·licitats en la convocatòria de Plans Extraordinaris d’Ocupació- Projecte Impuls Treball, convocada pel Servei d’Ocupació de Catalunya. Aquests plans han generat un total de 34 llocs de treball que tindran una durada de 6 mesos i ocuparan persones aturades i que no cobraven cap prestació d’atur, o que estaven a punt d’esgotar-la.

Els projectes impulsats en aquesta ocasió tracten diferents temàtiques i àmbits dels serveis municipals, fet que ha permès l’ocupació de persones amb perfils i experiències professionals diversos. Es concreten en el d’alfabetització digital (ocuparà a 5 formadors i a un tècnic informàtic), el de renovació de l’enllumenat pel passeig marítim de Roses (un encarregat, 2 oficials i 4 peons), el de digitalització del patrimoni arqueològic (un arqueòleg, un topògraf, 4 peons i un ajudant de topògraf), el de rehabilitació de centres esportius (un encarregat, un tècnic de manteniment i 5 peons), el de gestió de la informació de l’Arxiu Municipal (un arxiver, un auxiliar administratiu i un codificador), i el de millora de la qualitat ambiental de les platges (un encarregat i 3 peons).

La contractació dels 34 treballadors és d’un 70% de la jornada, mentre que, paral·lelament, els participants rebran formació amb una durada mínima i obligatòria de 60 hores, que s’impartirà fora de l’horari laboral. Aquesta acció formativa se centrarà tant en disciplines comuns (informàtica, llengua catalana, emprenedoria) com en d’altres destinades amb els llocs de treball i professions concrets (tècniques de didàctica, electricitat, jardineria i treballs forestals, etc).

Aquests sis plans d’ocupació passen a sumar-se al pla de protecció i manteniment de zones naturals i al d’educació i sensibilització cívica, realitzats durant el primer semestre de l’any i que han donat feina a 14 persones. Tots ells tenen per finalitat la formació professional dels participants, amb l’objectiu de facilitar-ne la seva posterior incorporació al món laboral.