L'ACA adequa la llera del torrent Can Rabassa de Blanes

S’estan executant treballs de desbrossada i retirada de vegetació al·lòctona en un tram de 800 metres

L’Agència Catalana de l’Aigua està duent a terme diversos treballs per adequar un tram d’aproximadament 800 metres de la llera del torrent de Can Rabassa, en un tram no urbà del municipi de Blanes (Selva).
 
La present actuació l’està duent a terme Forestal Catalana, en virtut del conveni de col·laboració signat amb l’Agència Catalana de l’Aigua. Les tasques desenvolupades fins a la data han consistit en la tallada física per eliminar la vegetació i actualment els treballs estan focalitzats en l’eradicació de la vegetació invasora, majoritàriament composta per canyes.
 
Això fa possible eliminar, en la mesura del possible, les arrels, reduint la capacitat de rebrot mitjançant l’aplicació de fitosanitaris de baixa toxicitat. Aquesta és una pràctica eficient a efectes d’estalviar futures actuacions a la zona.
 
Els treballs donaran una major capacitat de desguàs a la llera i redueixen el risc de desbordament de l’aigua en cas de crescudes sobtades de cabal provocades per avingudes. Així mateix, aquesta actuació contribuirà a millorar el potencial ecològic d’aquest curs fluvial.