La 'Cate' de Figueres, camí d'esdevenir Bé Cultural d'Interès Nacional

L'edifici fou projectat per l'arquitecte Emili Blanc i Roig i inaugurat l'any 1935

La Generalitat de Catalunya, a través del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació, ha incoat l'expedient per declarar l'edifici del Patronat de la Catequística de Figueres, popularment conegut com la Cate, com a Bé Cultural d'Interès Nacional (BCIN), en la categoria de monument històric.

Segons la Direcció General de Patrimoni de la Generalitat, l'edifici, d'estil racionalista, és una de les millors mostres d'aquest corrent arquitectònic a l'Empordà. Projectat per l'arquitecte Emili Blanc i Roig (1897-1996), es va començar l'any 1930 i es va inaugurar cinc anys després, el 1935. Després de ser rehabilitat l'any 2010, l'edifici és un important centre cultural de la ciutat de Figueres.

En les consideracions per iniciar l'expedient per declarar Bé Cultural d'Interès Nacional, la Generalitat de Catalunya, defineix l'edifici del Patronat de la Catequística de Figueres com un projecte emmarcat dins l'estètica del racionalisme, com una de les millors mostres d'aquest corrent arquitectònic i que aporta un testimoni força excepcional de l'arquitectura dels anys trenta del segle XX a la zona de l'Empordà. A més, també s'ha valorat que les intervencions que s'han fet al llarg dels anys a l'edifici per adaptar-lo a les necessitats del Patronat de la Catequística s'han fet sense alterar els elements estructurals definitoris del projecte original.

Un cop incoat l'expedient, el procediment que segueix comporta la suspensió de la tramitació de les llicències de parcel·lació, edificació o enderrocament a la zona de protecció delimitada a l'entorn de l'edifici, i també la suspensió dels efectes de les llicències ja concedides, és a dir, que l'edifici queda protegit de facto de qualsevol operació urbanística al seu entorn.