Comissen 71 quilos de peix i marisc indocumentat i amb talla antireglamentària a Llançà

Els productes es pretenien comercialitzar sense el control previ de la confraria de pescadors

Els inspectors del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM) en col·laboració amb els Mossos d'Esquadra, van intervenir el passat 6 de maig 71,2 quilos entre peix i marisc, que es pretenien comercialitzar sense passar pel control previ de la Confraria de Pescadors de Llançà. En total es van comissar 17,9 quilos de lapes (pegellides), 4,1 quilos d'espardenyes, 4,7 quilos de peix de roca, 4,5 de rogers de fang, 2 quilos de gamba rosada, 1,2 quilos de cues de rap i 36,8 quilos de lluç. El lluç i les cues de rap eren, a més, de talla o pes antireglamentaris, respectivament.

Les mesures realitzades sobre els exemplars de lluç van determinar que la mida mitjana era inferior a 20 centímetres, mesura reglamentària al calador mediterrani. Així mateix el pes mitjà de les cues de rap era inferior al pes mínim comercial que és de 200 grams.

Les pegellides (Patellaspp) no disposaven d'informació sobre la seva traçabilitat, ja que en tractar-se de marisc, el seu control és més exhaustiu abans i durant la seva comercialització. Val a dir també que existeixen algunes espècies de pegellides protegides per la Directiva d'hàbitats i el Conveni de Barcelona. El DAAM estudia si les pegellides intervingudes es troben en algun d'aquests llistats d'espècies protegides.

L'actuació duta a terme va comportar la redacció d'una acta per infracció i la destrucció de les pegellides per evitar riscos de salut, mentre que el peix fresc indocumentat va ser entregat a una entitat benèfica del mateix municipi, després que inspectors sanitaris del Departament de Salut certifiquessin la seva aptitud per al consum humà.

Aquesta intervenció és resultat d'un seguit d'inspeccions conjuntes entre la Inspecció de la DGPAM i els serveis policials mediambientals de la PGME (URMAs). Aquests tipus d'inspeccions tenen l'objectiu de controlar la venda clandestina dels recursos pesquers, l'observança de talles mínimes i l'eradicació del comerç d'espècies prohibides. Per dur a terme aquests controls els inspectors actuen en totes les fases: des de la pesca fins a la comercialització, quan arriba el producte pesquer al consumidor final.