La crisi està lluny d'acabar segons Càritas de Girona

S'han incrementat un 23% les ajudes econòmiques directes a famílies per comprar menjar, roba i pagar factures

Lluny de notar l'inici de la fi de la crisi, Càritas Diocesana de Girona detecta un empitjorament de la situació de les persones que es veuen obligades a recórrer a l'entitat per demanar ajuda. Des de l'inici de la crisi han incrementat el nombre d'usuaris any rere any, i el 2013 no ha estat una excepció. Amb només un 2,7% més de recursos econòmics -de 4,73 a 4,86 MEUR- han atès un 17% més de persones, de les 36.600 del 2012 a 42.943 durant el darrer any.  

"La pobresa servera creix i es continua cronificant", ha afirmat el director de Càritas Girona, Ramon Barnera, que ha detallat que cada vegada hi ha més persones sense cap tipus d'ingrés i que no cobren cap prestació, ni d'atur ni renda mínima d'inserció. A més, en global les famílies cada cop estan més empobrides perquè, per exemple, les pensions dels avis s'han hagut d'estirar al màxim per cobrir necessitats de fills i néts i això s'ha traduït una manca permanent de recursos econòmics que impedeix cobrir necessitats bàsiques.  

Segons recull la memòria de l'entitat, durant el 2013 han donat un 23% més d'ajudes econòmiques directes perquè famílies de les comarques gironines poguessin cobrir necessitats bàsiques, com ara pagar el menjadors escolar, els rebuts dels subministraments o les quotes de l'habitatge i també comprar roba, sabates o menjar. En total, han destinat 606.468 euros a aquests ajuts.  

Ni un brot verd

El secretari general de l'entitat, Martí Batllori, ha detallat, a més, que molts d'aquests usuaris són persones que no s'haurien imaginat mai que haurien de picarà la porta de Càritas. Lluny de ser tots usuaris de llarga durada, el 44% de les persones que han acudit a Càritas durant el 2013 ho feien per primer cop. "No són persones que cicatritzen les ferides de la crisi, són persones que ens necessiten per primera vegada", ha explicat Batllori.

Per això, Barnera assegura que Càritas no ha detectat cap "brot verd". "De fet, tots els brots que veiem són molt secs", ha afirmat el director de l'entitat que creu que un dels problemes principals és la impossibilitat de trobar una feina. "L'atur i les retallades ens estan generant una segona onada d'empobriment i d'exclusió social", ha criticat Barnera.  

Durant el 2013, el 51% de les persones ateses no tenien cap tipus d'ingrés i set de cada deu usuaris estaven a l'atur, tot i tenir edat per accedir al mercat laboral. Cada cop hi ha més usuaris que no tenen feina perquè l'any anterior, el 2012, el 55% dels usuaris estaven a l'atur, davant el 70% del 2013.

Infrahabitatge

L'habitatge també és un problema per a moltes persones que s'adrecen a Càritas, ja sigui per iniciativa pròpia o derivats per serveis socials. Tot i que la majoria tenen lloc on viure (el 63%), cada vegada hi ha més persones amb un habitatge precari. El 24% viu en una habitació llogada mentre que també hi ha un 13% de persones que no tenen habitatge fix, viuen en infrahabitatges o en centres institucionalitzats. A això s'hi ha de sumar que el perfil de l'usuari cada cop inclou més famílies amb fills (el 41%) o nuclis monoparentals (el 18%).  

Martí Batllori ha explicat que han notat que aquesta situació de pobresa passa factura a la salut, també a nivell mental. Per això, entre els objectius per al 2014 hi ha potenciar els grups d'autoajuda que creen i, sobretot, incidir en la inserció laboral perquè la situació d'atur no es converteixi en crònica.