Vidal (ICV) demana al Govern no endarrerir més la protecció de la conca lacustre de Banyoles

El diutat demana que doni compliment a la resolució aprovada fa més de tres anys

Marc Vidal, diputat d’ICV-EUiA al Parlament de Catalunya, ha presentat una proposta de resolució perquè es recuperi el consens parlamentari a què es va arribar en l’anterior legislatura per protegir, sota la figura de parc natural, la conca lacustre de l’Estany de Banyoles.

Tot i que des del Departament de Territori i Sostenibilitat es va anunciar, el passat 19 de febrer, la creació de tres parcs naturals, sense fer esment al de la conca lacustre de Banyoles, que queda posposat fins després de 2017, Vidal insisteix que “la creació d’aquest parc natural ja estava aprovada pel Parlament i, simplement, no entenem perquè s’ha deixat de banda, fins i tot el procés participatiu amb les entitats i la ciutadania. Per això volem que el Parlament reprengui el diàleg i busqui una figura de protecció temporal fins que es pugui crear el parc natural”.

Així mateix, Vidal assegura que des del territori existeix un gran consens, com ho demostra que el ple de Banyoles (El Pla de l’Estany) va aprovar per unanimitat que es donés compliment al mandat del Parlament perquè es creï el parc natural. Des de Banyoles, Joan Luengo, regidor d’ICV-IdB i responsable de l’àmbit de Territori i Sostenibilitat dels ecosocialistes a les comarques gironines ha afegit que “la declaració final com a parc natural és cabdal per acabar de desenvolupar totes les sinergies que generarà al voltant del turisme i del comerç, per això no volem que s’endarrereixi el treball de participació ciutadana i consens per començar a configurar totes les zones que han d’estar incloses dins del parc, la seva connectivitat i la relació que ha de tenir amb el territori que en depèn”