A Catalunya cada any sobreviuen més persones al càncer

S'ha detectat un increment d'entre el 1,6% i el 1,7%

Coincidint amb la celebració del Dia Mundial Contra el Càncer, la Federació Catalana d’Entitats contra el càncer (FECEC) presenta els Resultats de l’estudi de Supervivents de càncer a Catalunya, que ha elaborat la pròpia entitat amb el suport metodològic del Pla director d'oncologia, i la col·laboració de la consultora Epirus.
 
La millora de la prevenció, la detecció precoç, el diagnòstic i el tractament del càncer ha comportat en les últimes dècades un augment de la supervivència. A Catalunya l’any 2012 hi havia unes 107.778 persones que convivien amb un diagnòstic de càncer (60.606 homes i 47.172 dones). Es constata que l’augment anual de supervivents és al voltant de l’1,6% en les dones i de l’1,7% en els homes. Per tipus de càncer el de pròstata en els homes i el de mama en les dones són els de major prevalença. Cada any es diagnostiquen també uns 200 càncers infantils (en menors de 15 anys).
 
Els resultats de la investigació qualitativa encarregada per la FECEC sobre les vivències de persones que han finalitzat un tractament oncològic conclouen que els supervivents necessiten encaixar l’experiència viscuda i reorganitzar la vida per tornar a la "normalitat". La malaltia i el seu tractament poden deixar seqüeles físiques (mutilacions, cronicitat...) però també seqüeles emocionals (canvis en les relacions familiars i de parella, pèrdua de la feina o vivència d’estigma social).

Destaquen les dificultats del supervivent per a la reincorporació laboral, com l’adaptació al ritme de treball, situacions d’abús en la rescissió de contractes al partir de la malaltia o la necessitat de reorientació en el cas de treballadors autònoms i, en l’àmbit financer, on es troben impediments per obtenir crèdits bancaris o assegurances, degut a un criteri obsolet sobre la supervivència de persones amb càncer. En el cas dels infants i joves preocupa la reincorporació al mon educatiu.
 
Passar del guarir al tenir cura
 
El creixement del fenomen del supervivent de càncer planteja -d’una banda- la necessitat d’oferir un suport que ajudi a l’adaptació d’aquestes persones, infants i adults, a una nova situació. Aquest suport ha d’oferir possibilitar una elaboració emocional de l’experiència viscuda i la cobertura de necessitats operatives concretes: maneig de seqüeles, consells dietètics, assessorament laboral i educatiu, etc. La persona ha de passar d’estar en mans dels altres a estar en mans d’ella mateixa. També cal promoure canvis socials que ajudin a la reincorporació, millorant la normativa laboral o els criteris financers per tenir en compte la realitat del supervivent de càncer així com evitar l’estigma social, augmentant el coneixement de la seva realitat.
 
La FECEC ha comptat amb el suport del Pla Director d’Oncologia, el Grup Peralada i laboratoris Roche per tirar endavant aquest estudi.
 
FECEC
 
La FECEC és una entitat de segon nivell que agrupa 12 organitzacions que treballen per a millorar la qualitat de vida dels pacients oncològics i les seves famílies. Es va constituir el 2001 i va néixer amb la vocació d'integrar els esforços en la lluita contra les malalties oncològiques a Catalunya. És cens d'informació i dóna servei a les entitats federades, a la vegada que fomenta el voluntariat en l'àmbit oncològic i desenvolupa programes en les àrees de divulgació i prevenció i desenvolupament psicosocial.
 
Formen part d'aquesta entitat les següents organitzacions a Catalunya: AFANOC, Associació Catalana d’Ostomitzats de Catalunya, Associació Fènix Solsonès, Fundació Josep Carreras, Fundació Enriqueta Villavecchia, Fundació Roses contra el càncer, Fundació Oncolliga Girona, Oncolliga Lleida, Oncolliga de Barcelona, Lliga contra el càncer de Tarragona , Vilassar de Dalt contra el càncer i Osona contra el càncer.