El carnet del boletaire serà obligatori al Ripollès, l'Alt Pirineu i els Ports

La recollida regulada de bolets s'entén a més zones de Catalunya

El carnet del boletaire serà obligatori al Ripollès, l'Alt Pirineu i els Ports. La recol·lecció de bolets regulada s'estendrà, a partir de la temporada vinent, a tres noves zones de Catalunya. Són 20.000 hectàrees d'espais naturals, titularitat de la Generalitat.

El conseller d'Agricultura, Josep Maria Pelegrí, ha fet una crida a l'adhesió de privats i ajuntaments per evitar que l'extensió d'aquests àmbits sigui discontínua. Vigilants de camp privats s'encarregaran de controlar les zones.

La recaptació revertirà en la conservació dels boscos, tal com s'ha fet en la prova pilot engegada l'any 2012 a Poblet, amb la qual es van obtenir 4.290 euros, provinents de la tramitació de més de 2.000 carnets.

La prova pilot va tenir una bona arrencada el setembre del 2013 a les 3.520 hectàrees dels boscos de Poblet i rodalies -amb 2.150 llicències, de les quals un 79% van ser sol·licitades per veïns del territori-, però enguany ha topat amb una mala temporada boletaire que ha impedit la tramitació d'una nova tongada de carnets. Malgrat la decepció d'aquest segon any de prova pilot, la Generalitat ha respost amb l'anunci de tres nous espais naturals, amb previsió que la regulació acabi abraçant tot el territori català públic, on la Generalitat n'és titular.

Altra cosa és que el 78% de la superfície forestal de Catalunya és de titularitat privada. És per això que el conseller d'Agricultura, Josep Maria Pelegrí, ha remarcat la importància que privats, i també els municipis, se sumin a aquest pla pilot per anar estenent, gradualment, l'ús del carnet del boletaire. A tall d'exemple, a la zona del parc natural dels Ports, a les Terres de l'Ebre, la superfície de titularitat de la Generalitat, que és la que quedarà regulada, no arriba al 20%. La resta són de caràcter municipal i privat -en un 40% a parts iguals.

El pla pilot de Poblet serveix de referent a l'hora d'estendre aquesta regulació a altres punts del país, però s'han incorporat alguns canvis significatius, com ara la delegació de la gestió a Forestal Catalana, qui s'encarregarà de senyalitzar les àrees regulades, expedir els abonaments i destinar els ingressos en la conservació dels boscos. També s'ocuparà de tramitar un contracte amb el propietari del bosc que estigui interessat a adherir-s'hi. En paral·lel es crearan comissions de seguiment a cadascuna de les tres noves àrees.

Un altre gran canvi significatiu és la contractació de vigilants privats de camp -a Poblet, la funció de vigilància l'han exercit agents rurals. Malgrat que els incidents amb boletaires que actuen de forma incívica són mínims, hi haurà vigilància permanent. Els agents podran demanar el carnet boletaire i retenir els bolets en cas que sigui necessari. Pelegrí ha insistit, però, que no hi ha cap afany recaptatori i que la voluntat és conscienciar la ciutadania. "No busquem la sanció, busquem la pedagogia", ha declarat el conseller d'Agricultura.

"Darrere d'un bolet sempre hi ha un bosc; portàvem 20 anys que l'activitat d'anar a buscar bolets s'havia incrementat de forma desmesurada", ha afegit Pelegrí. Posar en valor els boscos, preservar el recurs micològic, fomentar les bones pràctiques recol·lectores, obtenir dades sobre les quantitats i espècies de bolets que es pleguen i reduir les despeses de la gestió són els objectius d'aquest pla pilot, d'una durada de dos anys, estès a aquestes tres noves zones -7.433 hectàrees del parc natural de l'Alt Pirineu, 6.821 dels Ports i 6.270 del Ripollès.

Els preus del carnet els determinarà cada zona, tot i que es prendran de referència les tarifes que s'han aplicat a Poblet: 10 euros l'autorització per tota la temporada -amb un 90% de descompte pels locals- i de 3 euros per dia -un nou model que s'havia d'estrenar aquesta temporada. Els carnets es podran aconseguir de forma telemàtica o presencialment. Amb nou mesos de coll per acabar de tancar tots aquests serrells, Pelegrí destacava que "es tracta d'un tema complex que, sense el precedent de Poblet no hauria estat possible".

Segons un estudi del gabinet Ceres de l'any 2008, més de dos milions de persones a l'any acostumen a buscar bolets a la tardor als bocos. Mig milió ho fa de forma regular. S'estima que hi ha 200.000 propietaris, segons el cadastre -amb l'esmentat gairebé 80% de privats. Del total de supefície, hi ha 1.350.000 hectàrees de bosc i 2.050.000 de forestal. En el conjunt de Catalunya se celebren una cinquantena de fires vinculades al món dels bolets.